205. RAP AMB CAP. Aprèn a rapejar amb valors 

Sessions: 1 TALLER 3 SESSIONS
Lloc: Dins l'aula.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Lluís Juaneda Arriaran  

 

Descripció
Taller de rap orientat a promoure la reflexió i l’actitud crítica davant de problemàtiques
de discriminació que afecten la vida quotidiana dels joves, per tal de fomentar la
integració i millorar la convivència.
Reflexió i actitud crítica.
• Convivència.
• Valorar i entendre l’art urbà i el rap.
• Normalitzar l'ús del català en el món del hip-hop.
• Respecte a la diversitat.
• Potenciar l’expressió de sentiments i pensaments personals.


Objectius
Fomentar la consciència crítica dels joves mitjançant l’art urbà i el rap.
? Normalitzar l'ús del català en el món del hip-hop.
? Millorar la convivència i el respecte mutu entre els joves, educant envers la
diversitat.
? Obrir espais de reflexió i renovació d’idees.
? Potenciar l’expressió de sentiments i pensaments personals.
? Aprendre totes les parts del procés creatiu a l’hora de crear una cançó de rap.


Continguts
Conceptes: Introducció al rap: Historia de la música hip-hop
- Introducció al rap: La música hip-hop (samples, loops, beats...)
- Conceptes bàsics d'escriptura: la rima i el ritme
- Conceptes bàsics per cantar rap: el tempo i el flow
- Conclusió: eines per a la creació d'un tema de rap

Procediments: La primera part és més teòrica i s'expliquen conceptes bàsics que s'han de saber abans
de començar a escriure una cançó de rap.
Seguidament es triarà una instrumental de manera conjunta, sobre la qual s'estructurarà
la cançó.
A continuació es triarà, també de forma col·lectiva, la temàtica sobre la qual versarà la
cançó.
Després, i aprofitant el que s’ha après, ve una part d'escriptura individual, on cada
alumne desenvoluparà la futura estrofa que formarà part d'aquest tema col·lectiu.
Finalment, cada alumne cantarà la seva part i, entre tots, intentarem establir un ordre
lògic per donar forma a la peça final.
Finalment, després d'assajar una mica, cadascú cantarà el seu tros i ho enregistrarem
en vídeo per tal de tenir un record d'aquesta feina conjunta.

Actituds:

Metodologia
Abans: Abans del taller no és necessari tenir nocions sobre hip-hop ni saber res en especial.Durant: Només és necessari un paper, un boli i motivació.
Durant el taller es posarà en pràctica el descrit en el punt anterior.

Després: Després del taller els alumnes s'enduran un arxiu de vídeo amb el tema cantat per ells
per tal de tenir-ne un record.


RecursosObservacions

La durada del taller és de 3 sessions d’1 h. El procés d’escriptura d’una cançó conjunta
no és possible en menys temps.

Nom: Lluís Juaneda Arriaran
SITelèfon: 608223826
Adreça electrònica: lluisjuaneda.audiovisuals@gmail.com

Reflexió i actitud crítica.
• Convivència.
• Valorar i entendre l’art urbà i el rap.
• Normalitzar l'ús del català en el món del hip-hop.
• Respecte a la diversitat.
• Potenciar l’expressió de sentiments i pensaments personals.