204. ESCAPE TOUR A TORRALBA D'EN SALORT  

Sessions:
Lloc: Proyecció aula habitual i el joc a Torralba d'en Salort.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Alicia Escribano López SCAPEROOM MEDIAMBIENTAL

 

Descripció
L'Escape Tour és un joc d'escapada a l'aire lliure en un espai arquitectònic especial i singular. El taller consisteix en la realització d'un joc d'escapada al poblat talaiòtic de Torralba d'en Salort aprofitant la candidatura de Menorca Talaiotica, que donarà un valor molt important al recinte, i un petit homenatge als arqueòlegs que la van excavar fa ja més de 40 anys.
En primer lloc es projectarà un vídeo el mateix dia de la visita, a la seva aula habitual, d'uns 5 min, com a introducció a la candidatura de Menorca Talaiòtica que concedeix la UNESCO, tenint en compte els valors i atributs excepcionals amb els quals compta i que donen un valor únic a aquest petit vestigi de la Mediterrània.
Més tard aniran al poblat de Torralba d'en Salort, on s'explicarà breument el funcionament del joc. L'Escape Tour es realitzarà per tot el poblat, on hauran de resoldre una sèrie de proves amb molta imaginació i feina en equip per poder arribar a la prova final. Els temps màxim del joc és d'1 h.


Objectius
Promoure conceptes de patrimoni cultural material i immaterial, conceptes sobre arqueologia, potenciar la importancia del patrimoni a l'illa i la seva cultura, reflexionar sobre el llegat cultural i la seva conservació i estudi.


Continguts
Conceptes: Candidatura al patrimoni mundial, patrimoni cultural material i immaterial

Procediments: Resolució de problemes, relació de conceptes, agilitat mental i audàcia
Actituds: Sensibilizar sobre la cultura talaiòtica, el valor dels estudis científics, conscienciar en la presa de decisions i traball en equip

Metodologia
Abans: Previament s'haurà de contactar amb la responsable de l'activitat per coordinar-ne el desenvolupament, l'horari i el lloc de realització.
Durant: La visita serà dirigida per l'educadora ambiental, així com les intervencions necessàries durant el joc.
Després: Podran treballar tots el conceptes apresos durant el joc a l'aula.

RecursosObservacions

PREU ENTRADA PER ALUMNE 1.50 €
La projecció del vídeo es farà a l'aula habitual dels alumnes i el joc a Torralba d'en Salort.