199. NECRÒPOLIS DE CALES COVES 

Sessions:
Lloc: Punt de trobada, Urbanització de Son Vitamina o Urbanització de Calan Porter.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada a la Negròpolis de Cales Coves

Objectius
Apropar als infants a la Menorca Talaiòtica mitjançant la visita d'una necròlis ubicada a un espai natural meravellos.
Aprendre conceptes històrics mitjançant la manipulació i l'observació, des d'una perspectiva arqueològica.
Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals i patrimonials del seu entorn immediat.


Continguts
Conceptes: Conceptes: Contextualització de la necròpolis mitjançant l'assimilació de conceptes bàsics de la Prehistòria de Menorca.
El món funerari dels talaiòtics (arquitectura, creences, aixovars, rituals) als hipogeus i a altres construccions.
La ciència arqueològica i l'antropologia com a font de coneixements.


Procediments: Procediments: Visita dinàmica, buscant que el discurs no sigui unidireccional, els alumnes deuen anar qüestionant-se els diversos temes que es vagin tocant.
Realitzarem una aproximació a la ceràmica talaiòtica observant i tocant un petit conjunt de reproduccions (proporciona el guia).

Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats, religions i creences.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: La visita resulta probablement més profitosa si els alumnes tenen coneixements bàsics sobre la Menorca talaiòtica, però en cap cas és imprescindible. Aquesta visita pot ser l'inici per a posteriorment ampliar els coneixements amb major interès, o completar els ja adquirits.

Aquesta visita es pot fer des de dos accessos diferents: la primera opció és partir des de la urbanització de son Vitamina a 2 km del jaciment; la segona opció és partir des del camí de cavalls de Calan Porter a 1 km del jaciment.
Una vegada al jaciment, situat a la cala, es farà una breu presentació dels objectius, temporització i itinerari de la visita, a continuació contextualitzem l'entorn natural i la Prehistòria de Menorca així com alguns elements de món funeraris que veurem a continuació.

Durant: Posteriorment iniciarem la visita al conjunt funerari, visitarem les coves més emblemàtiques i d'accés amb seguretat. Al llarg de la visita animaren donant resposta a preguntes com per exemple: com vam fer els hipogeus?, perquè ho van fer?, com seria l'aspecte en el seu moment d'ús?, qui eren aquells que van ser inhumats? Quins rituals funeraris coneixem? Sempre cercarem la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos, opinions i respostes. Com a detall per millorar l'interès mostrarem rèpliques d'objectes talaiòtics (vas troncocònic, olleta, llàntia, fona, bala de fona, punxó d'os), aprofitarem per valorar la importància de la ciència arqueològica com a font de coneixement. També aportarem idees bàsiques respecte a l'estudi de l'antropologia física donant resposta a preguntes com: Quina esperança de vida tenien els prehistòrics?, quines malalties?, com sabem si són homes o dones?...

Després: Finalment visitarem i coneixerem la cova dels Jurats, cova que a la seva façana conserva el conjunt epigràfic d'època romana més important de les Illes Balears.

RecursosObservacions

Disponibilitat tot l'any.
Sense límit.