197. NAVETA DES TUDONS 

Sessions:
Lloc: Punt de trobada, pàrquing Naveta des Tudons. Al km 40 de la carretera de Maó a Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada a la Naveta des Tudons.

Objectius
Apropar als infants a la Menorca Talaiòtica mitjançant la visita del monument mes emblemàtics d'aquesta cultura tan singular.
Aprendre conceptes històrics mitjançant la manipulació i l'observació, des d'una perspectiva arqueològica.
Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals i patrimonials del seu entorn immediat.
Promoure entre els infants la importància del nostre patrimoni, tant cultural com mediambiental, a tots els nivells i donar a conèixer com pot repercutir en el futur i el benestar dels illencs sabent que són béns que esdevenen recursos turístics que cal promocionar i passen a formar part de la riquesa de Menorca.


Continguts
Conceptes: Conceptes: Contextualització de la naveta mitjançant l'assimilació de conceptes bàsics de la Prehistòria de Menorca, concretament el període talaiòtic inicial (1200 - 550 ane).
El món funerari dels talaiòtics (arquitectura, creences, aixovars, rituals) a les navetes i a altres construccions.
La ciència arqueològica i l'antropologia com a font de coneixements.Procediments: Procediments: Visita dinàmica, buscant que el discurs no sigui unidireccional, els alumnes deuen anar qüestionant-se els diversos temes que es vagin tocant.
Realitzarem una aproximació a la ceràmica talaiòtica observant i tocant un petit conjunt de reproduccions (proporciona el guia).

Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats, religions i creences.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: La visita resulta probablement més profitosa si els alumnes tenen coneixements bàsics sobre la Menorca talaiòtica, però en cap cas és imprescindible. Aquesta visita pot ser l'inici per a posteriorment ampliar els coneixements amb major interès, o completar els ja adquirits.

Ens situem a l'inici del camí de la naveta i veurem a uns 150 metres l'accés a un hipogeu d'enterrament. Es farà una breu presentació dels objectius i itinerari de la visita, a continuació contextualitzem l'entorn natural i la Prehistòria de Menorca (eix cronològic) així com alguns elements de món funeraris respecte a l'hipogeu.
Durant: Posteriorment iniciam la visita a la naveta, primer aprofitarem els recursos visuals del cartell informatiu del jaciment. Després asseguts davant la naveta abordarem tots els continguts, sempre es buscarà la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos o opinions. Com a detall per millorar l'interès mostrarem rèpliques d'objectes talaiòtics (vas troncocònic, olleta, llàntia, fona, bala de fona, punxó d'os), aprofitarem per valorar la importància de la ciència arqueològica com a font de coneixement.

Després: Finalment recordarem la llegenda de sa Naveta des Tudons i valorarem la importància del folklore com a uns dels elements clau de la tradició oral.

RecursosObservacions

Disponibilitat tot l'any.
Sense límit.