192. BASÍLICA PALEOCRISTIANA DE SON BOU 

Sessions:
Lloc: Basílica paleocristiana de Son Bou
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita de la basílica paleocristiana de Son Bou complementada amb la contemplació d'altres elements de l'entorn.

Objectius
- Visita de la basílica paleocristiana de Son Bou complementada amb la contemplació d'altres elements de l'entorn.
- Entendre com les cultures del talaiòtic final, romana i posteriorment cristiana construeixen estructures que reivindiquen les seves creences.
- Identificar les claus del naixement i expansió del cristianisme a l'antiguitat i a l'Alta Edat Mitjana.
- Reconèixer el valor patrimonial de Son Bou com a paisatge que combina passat, present i futur.


Continguts
Conceptes: Conceptes: El món funerari talaiòtic (necròpolis penyal de Son Bou); Cristianisme i relació amb el món romà (Basílica); el moviment monacal a l'Alta Edat Mitjana i les Illes balears (Basílica); arquitectura Paleocristiana (Basílica); el mite de la ciutat submergida de Son Bou (Platja); el paisatge natural de Son Bou i el boom turístic (paisatge).


Procediments: Procediments: Explicació adaptada al nivell e interessos del professorat i alumnes. Exemplificació de bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials i la natura.
Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres religions i creences.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: Després d'una breu presentació dels objectius i interès de la visita ens situem darrera de la basílica.Durant: D'una manera dinàmica el guia explicarà que sabem de la necròpolis talaiòtica situada en el penya-segat. Sempre es buscarà la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos o opinions. Es complementa aquesta part amb l'ajuda de diverses rèpliques de materials arqueològics talaiòtics (gots troncocònics i fona).
A continuació ens centrem en la visita de la basílica i tractem els temes progressivament, envoltant el recinte i destacant aquells elements més singulars.
Seguidament ens traslladem a uns escassos 150 metres, on trobarem un petit conjunt arquitectònic relacionat amb el complex monacal. Situats enfront de la mar aprofitem per a parlar respecte al mite de la ciutat submergida.

.

Després: Finalment conversarem respecte al turisme i el seu impacte en el paisatge

RecursosObservacions

Disponibilitat tot l'any.
Sense límit.