190. BALL MENORQUÍ 

Sessions:
Lloc: Aula o espai adient del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk) (Sito Barber Pons)  

 

Descripció
Taller de ball menorquí.

Objectius
Apropar els fillets i les fillets de Menorca a la cultura popular de l'illa de Menorca.

Continguts
Conceptes: Segles XVIII i XIX, cultura popular, indumentària, fandango i instruments del grup folklòric.


Procediments: Balls i cançons menorquines.
Actituds: Respecte i interès per aprendre i conservar les tradicions de Menorca.
Respectar i coneixer la cultura de Menorca.


Metodologia
Abans: L'alumnat coneixerà la indumentària del segle XIX, així com els instruments, els balls i les cançons menorquines de la mà dels components de la Federació Menorquina de Grups Folklòrics (Femefolk). L'activitat que es du a terme vol contribuir a la difusió de la tradició popular entre l'alumnat de Menorca.Durant: - Explicació sobre les diferents peces de roba dels grups folklòrics.
- Aprenentatge dels primers passos del fandango.

Després:

RecursosObservacions

Per qüestions de disponibilitat dels talleristes, recomenam per fer el taller els mesos de setembre, octubre, i primera setmana gener. Anirem concretant amb els i les educadores del centre.