186. VISITA GUIADA PALAU SALORT. 

Sessions:
Lloc: Palau Salort
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Palau Salort (Carlos de Salort Sintes)  

 

Descripció
Descripció i història del Palau, les cambres, l'organització, mobiliari, decoració dels utensilis i dels diferents estils segons l'època del Palau. Breu història de la família.

Objectius
Apropar i donar a conèixer als alumnes l'història dels Palaus de Ciutadella.

Continguts
Conceptes: Història de la familia, mobiliari, decoració i organització dels Palaus Senyorials
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es concreta dia i hora de la visita explicant personalment com es durà a terme.
Durant: Es fa la visita aproximadament d'una hora.
Després: Es fan les valoracions pertinents.

RecursosObservacions

Les visites es podràn der durant tot el curs escolar i també en els períodes de vacances escolars.
Les reserves prèviament s`han de concretar al correu binisues@infotelecom