185. POESIA A LES BIBLIOTEQUES 

Sessions:
Lloc: biblioteca pública del municipi o a través de videoconferència
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

JOANA M. GARAU SOBRINO BIBLIOTEQUES CIM SERVEI COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES DEL CIM SEU CONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
Un/a poeta menorquí/na o amb residència a l’'illa, i que estigui inclòs/a en el Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (Pla SALM), recita una selecció dels seus propis poemes i d'altres poetes i parla del seu procés creatiu.
L'activitat pretén fomentar la poesia, com un gènere llegit per una minoria i, en general, desconegut. Així mateix, pretén donar a conèixer principalment els nostres poetes. El taller es durà a terme a la biblioteca pública del municipi i va adreçat a alumnes de tercer cicle de Educació Primària, d’'ESO i de Batxillerat.
Taller presencial a la biblioteca. Tanmateix, degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia per la COVID-19, es podrà realitzar de forma virtual. En aquest cas, l'autor parlarà des de la biblioteca, llevat que visqui fora de Menorca.


Objectius
Fomentar la poesia com un gènere poc conegut entre els joves i adolescents. Fomentar l'hàbit lector en general, en unes edats en què sovint és substituït per altres activitats, amb la finalitat que no s'abandoni.
Conèixer poetes menorquins o vinculats amb Menorca i la seva obra i la possibilitat d'interactuar amb ells.
Despertar la curiositat per la poesia en general, i la menorquina en particular, de la mà dels propis creadors.
L’'activitat es du a terme en una biblioteca pública per donar-la a conèixer i promocionar-ne l'ús.
La finalitat és que l'alumnat no només escolti, sinó que posteriorment participi i es produeixi un diàleg entre el poeta i els propis alumnes.


Continguts
Conceptes: Foment de la lectura, foment de la poesia, promoció de la biblioteca, poetes de Menorca, obres poètiques, adolescència, joventut, hàbit lector.
Despertar la curiositat per la poesia. Fer-ho en una biblioteca i de la mà d'un autor local, amb la triple finalitat de promocionar la biblioteca, donar a conèixer poetes de l’'illa i altres nacionals o internacionals.

Procediments:
Actituds: Ser conscients del benefici de l’'hàbit de la lectura al llarg de la vida. Obrir-se a nous autors i gèneres de la mà d'un escriptor. Incitar la curiositat literària enfront d'allò conegut. Ser conscients de les biblioteques com espais que ofereixen gran quantitat i lectures diverses a l'abast de tothom.

Metodologia
Abans: El professorat s’'ha de coordinar amb el personal bibliotecari, un cop aquest s'hi hagi posat en contacte. Es recomana fer una sessió introductòria a classe sobre el poeta que impartirà el taller i preparar preguntes sobre el procés creatiu del poeta en qüestió.
Tot i que no es preveuen activitats de continuació, es pot recomanar alguna de les lectures comentades al taller.

Durant: Un/a poeta menorquí/na o amb residència a l’'illa, i que estigui inclòs/a en el Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (Pla SALM), recita una selecció dels seus propis poemes i d'altres poetes i parla del seu procés creatiu.
Després:

RecursosObservacions

Els tallers es duran a terme durant el segon i tercer trimestre del curs.
Es pot sol·licitar un taller per grup, com a màxim.

El sol·licitant proposarà tres autors/es, per ordre de preferència. En la mesura del possible, la biblioteca li n'assignarà un.
Els autors/es triats estaran inclosos en el Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (Pla SALM) .