184. ELS LLIBRES DE LA MEVA VIDA. 

Sessions:
Lloc: A la biblioteca pública del municipi o a través de videoconferència.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

JOANA M. GARAU SOBRINO BIBLIOTEQUES CIM SERVEI COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES DEL CIM SEU CONSELL INSULAR DE MENORCA

 

Descripció
Taller presencial a la biblioteca. Un/a autor/a menorquí o amb residència a l’'illa, i que estigui inclòs/a en el Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (Pla SALM), comenta els llibres que l'han copsat o influït d'alguna manera al llarg de la seva vida. L’'activitat pretén fomentar la lectura i despertar la curiositat per autors i obres que l'alumnat, en principi, desconeix. El taller es durà a terme a la biblioteca pública del municipi i va adreçada a alumnes d’'ESO i de Batxillerat.

Objectius
Fomentar la lectura en l’'edat adolescent en què l'’hàbit lector sovint és substituït per altres activitats, amb la finalitat que no s'abandoni.
Conèixer autors menorquins o vinculats amb Menorca i poder interactuar-hi.
Despertar la curiositat de lectures i autors desconeguts o poc coneguts de la mà d'un altre autor.
L’'activitat es du a terme en una biblioteca pública per donar-la a conèixer i promocionar-ne l'ús.
La finalitat és que l'alumnat no només escolti, sinó que posteriorment hi participi i es produeixi un diàleg entre l'autor i els propis alumnes.


Continguts
Conceptes: Foment de la lectura, promoció de la biblioteca, escriptors/es de Menorca, obres literàries, adolescència, hàbit lector.

Procediments: Despertar la curiositat de lectures i autors desconeguts o poc coneguts. Fer-ho en una biblioteca i de la mà d'un autor local, amb la triple finalitat de promocionar la biblioteca, donar a conèixer escriptors de l'illa i altres nacionals o internacionals.
Actituds: Ser conscients del benefici de l'hàbit de la lectura al llarg de la vida. Obrir-se a nous autors i obres desconegudes de la mà d’'un altre escriptor. Incitar la curiositat literària enfront d'allò conegut. Ser conscients de les biblioteques com espais que ofereixen gran quantitat i lectures diverses a l’'abast de tothom.

Metodologia
Abans: El professorat s’'ha de coordinar amb el personal bibliotecari, un cop aquest s'hi hagi posat en contacte. Es recomana fer una sessió introductòria a classe sobre l’'autor que impartirà el taller i preparar preguntes sobre el procés creatiu de l'escriptor en qüestió.
Tot i que no es preveuen activitats de continuació, es pot recomanar alguna de les lectures comentades al taller.

Durant: Un/a autor/a menorquí o amb residència a l’'illa, i que estigui inclòs/a en el Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (Pla SALM), comenta els llibres que l'han copsat o influït d'alguna manera al llarg de la seva vida. L’'activitat pretén fomentar la lectura i despertar la curiositat per autors i obres que l'alumnat, en principi, desconeix. El taller es durà a terme a la biblioteca pública del municipi i va adreçada a alumnes d’'ESO i de Batxillerat.
Taller presencial a la biblioteca. Tanmateix, degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia per la COVID-19, es podrà realitzar de forma virtual. En aquest cas, l'autor parlarà des de la biblioteca, llevat que visqui fora de Menorca.

Després:

RecursosObservacions

El sol·licitant proposarà tres autors/es, per ordre de preferència. En la mesura del possible, la biblioteca li n'assignarà un.
Els autors/es triats estaran inclosos en el Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (Pla SALM) .