181. CONEIX L'ARXIU D'IMATGE I SO DE MENORCA. 

Sessions:
Lloc: Arxiu d'Imatge i So de Menorca (Camí des Castell. 28 de Maó).
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Responsable/s

Personal de l'arxiu d'imatge i so, Departament de Cultura i EducacióEsperança PallicerArxiu imatge i so a Camí des Castell

 

Descripció
Presentació de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca a través d'un audiovisual que mostra les tasques i tipus de materials que conserva l'AISM i alguns exemples de les fotografies, pel·lícules i sons (adaptades a les necessitats o interessos del grup).

Objectius
- Donar a conèixer l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca.
- Apropar a la joventut de Menorca el funcionament de l'arxiu.
- Facilitar als centres educatius les possibilitats educatives que ofereix aquest servei.
- Promoure la importància de la conservació del patrimoni fotogràfic, sonor i audiovisual, que són testimoni directe de la història i la vida quotidiana.


Continguts
Conceptes: - Què és l'Arxiu d'Imatge i So i quina és la seva feina de recollida i conservació del patrimoni audiovisual menorquí.
- Importància de la conservació del patrimoni fotogràfic, sonor i audiovisual com a testimoni de la història i la cultura de la nostra illa.
- Presentació d'alguns exemples dels fons conservats per l'Arxiu.

Conceptes: Patrimoni, arxiu, fototeca, filmoteca, fonoteca, tractament arxivístic, conservació, prevenció, perduració i difusió. Història de Menorca.


Procediments:
Actituds: - Actituds / Valors:
Respecte pel patrimoni de l'illa i la seva conservació.
Interès per conèixer la nostra història.


Metodologia
Abans: Es recomana alguna activitat prèvia per a valorar el coneixement que té l'alumnat sobre el patrimoni audiovisual i sobre l'Arxiu d'Imatge i So o si la visita pot completar alguna activitat que s'estigui realitzant a classe (com per exemple un treball de recerca, un projecte, etc.).


Durant: En la visita a les instal·lacions de l'Arxiu d' Imatge i So, es fa una explicació sobre què és i quina tasca desenvolupa i quins sons i imatges conserva a través d'un audiovisual didàctic i de l'explicació del personal del centre.
Després: Es recomana valorar amb l'alumnat que els ha semblat el que ofereix l'Arxiu i quin ús en poden fer en les seves activitats lectives.
També es pot treballar la importància de la conservació d'aquest tipus de patrimoni a casa.


RecursosObservacions

En cas que un grup no es pugui desplaçar a la seu de l'Arxiu es pot valorar amb el professorat la possibilitat que un representant de l'Arxiu es desplaci al centre per a fer l'activitat.