178. MAGATZEMS DES PORT. Escape room a la Menorca de 1835 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Visita al segon pis i concretament a la sala on és el quadrel "Magatzems del Port" (1835). El grup es situarà davant i s'explicarà el quadre a nivell artístic i també es contextualitzarà històricament. S'obrirà un debat per a que els alumnes puguin opinar i posar en relació el que s'ha explicat.
Una vegada acabada l'explicació, els alumnes hauran de resoldre 4 proves o missions en relació a l'urbanisme, la salut, l'esclavisme, les classes socials, el fenomen de les migracions, el comerç, el joc maonès, la situació de la dona...).
Els alumnes per grups hauran de resoldre 4 missions. Cada missió donarà un nombre que permetrà obrir la capsa que possibiiitarà finalitzar el taller i tornar al segle XXI.Objectius
Establir diferències entre els grups socials que apareixen en el quadre a partir de la indumentària que duen i les funcións socials i productives que realitzen.
Conèixer el procés d'elaboració del vi i l'aiguardent apartir de les escenes de dins del magatzem.
Reconèixer els canvis urbanístics que ha patit la ciutat de Maó des del segle XIX fins l'actualitat i els seus edificis.
Conèixer el fenòmen de l'esclavisme. Les causes i conseqüències del tràfic d'esclaus.
Conèixer el joc maonès.
Entendre i conèixer les millores en salut i higiene des del segle XIX fins l'actualitat.
Composició de peces recreant aspectes d'obres artístiques analitzades.Continguts
Conceptes: Menorca i Espanya a l'edat contemporània: el segle XIX.
La societat menorquina del segle XIX
El nostre patrimoni cultural.Procediments: Recollida d'informació del tema que s'ha de tractar, fent servir diferents fonts (directes i indirectes).

Actituds: Estratègies per resoldre conflictes , utilització de les normes de convivència i valoració de la convivència pacífica i tolerant.
Drets humans, migracions, la stuació de la dona, esclavisme i salut.


Metodologia
Abans: Els alumnes es situaran davant el quadre "Magatzems des Port" de 1835 i la monitora farà una introducció a nivell artístic del quadre i en relació al context històric del moment.
Durant: Els alumnes organtizats en equips hauran de resoldre un seguit de missions. Aquestes missions estan relacionades amb algunes de les diferents temàtiques que ens explica el quadre (Classes socials, migració, econòmia, drets humans, esclavisme,...)
Després: Els alumnes una vegada resoltes les missions podran obrir una capsa amb un cadenat on trobaran un petit obsequi com a record de la seva visita al Museu i com a premi per haver resolt les missions.

RecursosObservacions