175. ELS MOSAICS ROMANS. 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
EDUCACIÓ ESPECIAL

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Visitarem la sala d'època romana per conèixer com era el dia a dia dels romans que vivien a Menorca. A través del objectes anirem descobrint l'alimentació, l'escriptura, els rituals de la mort i la indumentària d'aquesta època. Es mostrarà als alumnes com era una domus romana a través d'una maqueta, i quins objectes tenien per realitzar les feines quotidianes. A la sala del període paleocristià esfarà incidència al mosaic de la basílica de l'illa del Rei.
A continuació, els alumnes podran construir un mosaic per tal de conèixer la tècnica decorativa creada pels romans, a la vegada que s’explicarà el seu significat i origen.


Objectius
Donar a conèixer el mosaic com a mitjà d'expressió artística.
Valorar el ric patrimoni històric i cultural relacionat amb l'Antiguitat a Menorca i a les Illes Balears.
Contextualitzar les obres musivàries localitzades al Museu de Menorca dins l'Antiguitat, tot relacionant-ho i vinculant-lo amb la Història general de l'illa.
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de Menorca.
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps.
Adquirir tècniques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives, comunicatives, lúdiques i creatives.
Fer produccions plàstiques experimentant, reconeixent i diferenciant l'expressivitat dels diferents materials i tècniques. .Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi.
Gaudir de les obres d'art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca.
Fomentar el treball en equip.


Continguts
Conceptes: Menorca i les Balears a l'Antiguitat.
El nostre patrimoni històric i cultura.
Estudi històric i artístic dels mosaics localitzats a Menorca.

Procediments: Creació d'obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat.

Actituds: Participació activa en situacions d'aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.

Metodologia
Abans: Contextualització. Visitarem la sala romana per conèixer com era el dia a dia dels romans que vivien a Menorca.
Durant: A la sala del període paleocristià es farà incidència al mosaic de la basílica de l'illa del Rei. S'explicarà la tècnica utilitzada així com la seva funcionalitat.

Després: Els alumnes a l'aula pedagògica realitzarant un mosaic.

RecursosObservacions