174. INTERPRETEM LA MORT. LA COVA DES CÀRRITX.  

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
"Interpretem la mort" és un taller que es realitza a l'aula didàctica del Museu de Menorca. S'ha recreat el jaciment arqueològic de la cova des Càrritx, una cova natural d'enterrament. En aquesta cova, a mida natural, es trobaran diferents elements d'un espai funerari que encara roman intacte gràcies a què el seu accés va quedar segellat durant molts anys. Aquí es trobaran les restes d'ossos, restes d'una llar de foc, reproduccions d'un aixovar funerari, (ceràmiques, pinta, braçalets, botons, etc.). A partir d'aquests objectes els alumnes hauran d'imitar el treball de l'arqueòleg i analitzar cada objecte trobat per tal d'interpretar i reconstruir el tipus de ritual que es va desenvolupar a l'interior de la cova. Entre tots haurem d'interpretar els objectes, esbrinar quina funció tenien i reconstruir quins fets succeïren dins la cova fa quasi 3.000 anys. Finalitzarem l'activitat amb la recreació del ritual funerari que es duia a terme la forma del qual haurem descobert entre tots.
Tot seguit ens traslladarem a les sales de prehistòria del Museu per observar les restes de la cova des Pas, molt semblant a la cova des Càrritx reproduïda durant el taller.


Objectius
Transmetre nocions bàsiques sobre l'època talaiòtica, especialment vinculades a la mort: on s'enterraven, quins són els edificis més característics relacionats amb la mort, de què moria la gent durant aquest període, com s'enterraven.
Aprendre a raonar, interpretar, deduir i per tant reconstruir fets del passat humà a partir dels objectes.
Desenvolupar la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el passat i valorar la importància que tenen les restes per conèixer i estudiar la història com a patrimoni cultural que hem de protegir
Iniciació del coneixement científic, amb l'investigació mustidisciplinar: arqueologia, antropologia, paleopatologia, polinologia...i l'aplicació a les ciències socials.
- Identificar, valorar i respectar el patrimoni històric, cultural i artístic i assumeix les responsabilitats que suposa conservar-o i millorar-lo.


Continguts
Conceptes: La prehistòria de Menorca: el món funerari, rituals, hàbits de vida i organització social.


Procediments:
Actituds: Identificar les claus de la cultura talaiòtica com a testimoni del nostre passat posant en relació amb el present i el futur. El passat "no és mort i enterrat", sinó que determina el present i els diversos possibles futurs i espais o hi influeix.
Reconèixer la línia del temps com a eix cronològic i concepte de segle.
Participació activa en situacions d'aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.
Desenvolupar la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el passat i valorar la importància que tenen les restes per conèixer i estudiar la història i com a patrimoni cultural que hem de cuidar i llegar.


Metodologia
Abans: Es realitzarà una breu introducció de la prehistòria de Menorca: La prehistòria de Menorca: el món funerari, rituals, hàbits de vida i organització social. Els alumnes han d'identificar les claus de la cultura talaiòtica.

Durant: A partir de la reconstrucció d'una cova, els alumnes trobaran diferents elements propis d'un espai funerari. Restes d'ossos, una llar de foc, un aixovar funerari,...

Després: Finalitzarem l'activitat amb la recreació del ritual funerari que es duia a terme la forma del qual haurem descobert entre tots.

RecursosObservacions