172. PLAYSTORIES. CONSTRUINT LA MENORCA TALAIÒTICA. 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
La primera activitat serà una visita al museu, que serà una introducció conceptual i visual per adquirir referents per facilitar la comprensió de l'activitat que es farà després. Veurem objectes de ceràmica, os i metall que fan referència a les activitats diverses: cuina (olles, gerres, morters, molons, ganivets); elaboració tèxtil (pesos de teler, agulles, punxons); metal·lúrgia (motlles, destrals, gresols, lingots); aixovar funerari (braçalets, penjolls, collars); restes humanes d'enterraments.
Després abordarem la segona part de l'activitat a la sala didàctica del Museu.
L'activitat consistirà en la construcció d'un poblat i una necròpolis a petita escala 1/40cm amb les juguetes playmòbil, partint de dos diorames texturitzats que representen dos paisatges de Menorca: Una plana amb dos turons (espais per construir el poblat) i una plana amb una cala (espai per construir la necròpolis).


Objectius
Donar a conèixer la prehistòria de Menorca, destacant el període talaiòtic.
Fer difusió de la candidatura de patrimoni mundial de Menorca talaiòtica.
Iniciació del coneixement científic i l'aplicació a les ciències socials.
Identificar, valorar i respectar el patrimoni històric, cultural i artístic i assumeix les responsabilitats que suposa conservar-o i millorar-lo.
Desenvolupar l'aprenentatge amb criteris lúdics com són els jocs, fomentant les capacitats cognitives així com l'experimentació i la manipulació.


Continguts
Conceptes: La prehistòria de Menorca: forma de vida, organització social, creences, rituals funeraris al món talaiòtic.


Procediments: Identificar els monuments més emblemàtics de la cultura talaiòtica com a testimoni del nostre patrimoni històric i cultural.
Reconèixer el valor de la línia del temps, eix cronològic i concepte de segle.

Actituds: Participació activa en situacions d'aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.
Desenvolupar la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el passat i valorar la importància que tenen les restes per conèixer i estudiar la història i com a patrimoni cultural que hem de cuidar i llegar.
Respecte i assumir el comportament que s'ha de tenir quan es visita un museu o un edifici antic.


Metodologia
Abans: Els alumnes faran una visita a les sales talaiòtiques del Museu per observar diferents objectes de ceràmica, os, pedra, metall,...Aquests diferents objectes fan referència a les activitats diàries dels talaiòtics com cuinar, teixir i d'altres de caràcter ritual com son els enterraments, en aquest cas l'aixovar on també son presents alguns d'aquests objectes.
Durant: Els alumnes a la sala pedagògica es dividiran en dos grups. Uns faran el poblat amb: talaiot, cases, murada i recinte de taula. Els altres faran una necròpolis amb: una naveta de planta allargada i una necròpolis d'hipogeus. El recurs del diorama amb l'ús de les maquetes i els playmobils pretén ser útil per a l'aprenentatge ja que s'entén com un joc i d'aquesta manera els conceptes poden fluir de manera positiva.
Després: Els alumnes hauran d'explicar la forma de vida, l'organització social, les creences, edificis i espais en el món talaiòtic

RecursosObservacions