171. AJUDA'NS, NECESSITAM UN ARQUEÒLEG. 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Visita guiada per a que els alumnes aprenguin sobre els materials que es poden trobar a les excavacions, que després s'han de tractar al laboratori.
Part pràctica: Un cop adquirit aquests coneixements, al laboratori desenvoluparan les tasques principals que fan els arqueòlegs amb tres tipus de materials: ceràmica, ossos d'animals i llavors. Aquesta part de l'activitat és pràctica, es basa en l'observació, anàlisi i recollida de dades estudiant materials arqueològics de veritat i emprant fitxes d'inventari semblants a les que empren els equips de recerca, adaptades al nivell educatiu dels alumnes.
Per tant, es tracta d’un taller amb part teòrica i part pràctica, on a més de tocar materials arqueològics de veritat, els alumnes aprenen a recollir tota la informació sobre els mateixos en fitxes d'inventari, aprenen a classificar mitjançant l'observació i la comparació.


Objectius
Donar a conèixer una professió.
Conèixer la veritable cara de l'arqueologia: que no només consisteix en l'excvació.
Valorar el ric patrimoni històric i cultural relacionat amb l'Antiguitat a Menorca i a les Illes Balears.
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de Menorca.
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps.
Adquirir tècniques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives, comunicatives, lúdiques i creatives.
Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca.
Fomentar el treball en equip i la coordinació de les tasques a fer.


Continguts
Conceptes: L'Arqueologia.
Menorca i les Balears a la Prehistòria.
El nostre patrimoni històric i cultural.
Pensament crític desde la perspectiva històrica.
Respecte pels col·lectius socials de qualsevol caire a través d'un sòlid coneixement de la Història.

Procediments: Creació d'obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat.
Participació activa en situacions d'aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.

Actituds:

Metodologia
Abans: Visiita a la sala de prehistòria i aturades a les vitrines amb materials extrets de les excavacions de diferents jaciments de Menorca (Cornia Nou,...)

Durant: El grup passarà per 3 tallers-laboratori (llavors, ossos i ceràmica) on haurà de classificar, inventarià i descobrir els objectes i la seva funcionalitat.

Després: Posada en comú de les tasques realitzades en els tres tallers-laboratori (llavors, ossos i ceràmica).

RecursosObservacions