170. FEIM HISTÒRIA!  

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Com mesuram el temps? De quina època són els objectes que tenim al Museu? Com funciona un eix cronològic?
Aquesta activitat pretén treballar les unitats del temps a través d'una línia cronològica on els alumnes, de forma activa, relacionaran els diferents períodes històrics amb objectes significatius que expliquen l'època a què pertanyen.
Coneixerem diferents aspectes de la vida dels menorquins des de la prehistòria fins a l'actualitat de forma empírica, amb el suport d'imatges de peces de diferents èpoques exposades al Museu.
Al final de l'activitat, els alumnes podran visitar l'exposició permanent i intentar trobar les peces que s'han treballat a la línia del temps. La visita permetrà consolidar els aprenentatges sobre les èpoques històriques, a més de contextualitzar les seves característiques a través de les peces exposades al Museu.


Objectius
Aprendre sobre les divisions del temps al llarg de la Història.
Descobrir les unitats de mesura del temps: anys, lustres, dècades, segles, mil·lennis.
Descobrir la diferència entre anys negatius (conceptes d'abans de Crist o abans de la nostra era) i anys positius (conceptes de després de Crist o després de la nostra era).
Descobrir totes les èpoques prehistòriques i històriques de Menorca.
Valorar el ric patrimoni històric i cultural relacionat la Prehistòria i la Història de Menorca i a les Illes Balears.
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de Menorca.
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps.
Adquirir tècniques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives, comunicatives, lúdiques i creatives.
Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca.
Fomentar el treball en equip i la coordinació de les tasques a fer.


Continguts
Conceptes: Menorca i les Balears a la Prehistòria.
Menorca i les Balears al llarg de la Història.
El nostre patrimoni històric i cultural.

Procediments: Creació d'obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat.
Participació activa en situacions d'aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.

Actituds:

Metodologia
Abans: Treballarem les unitats del temps així com el funcionamet d'un eix cronològic.
Durant: A partir d'un eix cronològic coneixerant els diferents períodes històrics i alguns dels seus objectes més representatius.

Després: Els alumnes hauran de cercar un seguit d'objectes, que es troben en el Museu, i que previament hauran contextualitzat en el perídode històric corresponent i dins l'eix cronològic treballat.

RecursosObservacions