165. COM ES VESTIEN ELS TALAIÒTICS? 

Sessions: 1 hora 30 minuts aprox.
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
En aquesta activitat utilitzarem la disfressa com a recurs didàctic per apropar-nos a la prehistòria menorquina. Els alumnes aniran descobrint i experimentant tots els processos, eines i materials que empraven els talaiòtics per fer-se la vestimenta i, a la vegada, com era el seu dia a dia.
En primer lloc, es realitzarà un taller de recreació de la vestimenta per entendre com es vivia durant la prehistòria menorquina. Amb el suport de la reproducció d'un teler i dels objectes que utilitzaven, es visualitzarà com treballaven els teixits i tots els participants podran vestir-se amb peces de tela simulant la vestimenta dels prehistòrics. Una vegada vestits, es farà un collaret amb denes, tot recreant els que s'han trobat durant les excavacions dalguns jaciments menorquins.
Per acabar l'activitat, els alumnes vestits de talaiòtics visitaran la sala de la prehistòria de Menorca de l'exposició permanent del Museu, on podran observar algunes de les peces que hauran descobert durant el taller (botons, punxons, collars...).


Objectius
Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca.
Experimentar de manera didàctica i creativa les formes de vida dels primers habitants de Menorca a l'època talaiòtica.
Identificar alguns canvis de l'entorn lligats al pas del temps i a les rutines quotidianes.
Apropar el concepte de «patrimoni històric i cultural».
Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionats amb elements significatius de l'entorn.
Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, així com actituds de confiança en un mateix, a través de la iniciativa personal, la curiositat i la creativitat.
Gaudir de l'observació de peces originals a través de la visita al Museu.Continguts
Conceptes: Les activitats i normes que regulen la vida quotidiana.
Adquisició d'hàbits d'organització, constància, atenció, esforç…
Exploració, manipulació i reconeixement d'objectes i materials de l'entorn a través dels sentits i de les accions
Aproximació al cicle vital dels éssers vius, del naixement a la mort.
Reconeixement, valoració i respecte per les manifestacions culturals de les Illes Balears.
Identificació d'alguns canvis en les formes de vida i costums en relació amb el pas del temps.
Utilització de diverses estratègies per extreure noves informacions: observació, manipulació, exploració, formulació d'hipòtesis…
Utilització i valoració progressiva de la llengua oral per relacionar-se, evocar i relatar fets, explorar coneixements, expressar i comunicar idees…
Actitud d'escolta activa i respecte cap els altres en diàlegs i converses col·lectives.
Observació, interès i respecte de les manifestacions culturals de les Illes Balears.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Els alumnes i la monitora en el primer pis es situaran davant les vitrines on s'exposen objectes trobats a diferents jaciments d'època talaiòtica. La monitora farà reflexionar als alumnes a partir d'una sèrie de preguntes. Hi havia botigues a l'època talaiòtica? D'on treien la roba, per a vestir-se?, Utilitzaven diners per comprar o intercanviaven productes?,...
Durant: A l'aula pedagògica els alumnes practicarant amb fusaioles el filat i també a partir de l'observació d'una reproducció de teler talaiòtic es reproduirà la tècnica emprada.
Els alumnes també practicarant l'assaonament de pells amb rèpliques de punxons. Tot seguit elaborarant un collar amb denes i per últim se'ls oferirà la possibliitat de vestir-se com ho feien els talaiòtics.

Després: La monitora farà reflexionar als alumnes sobre la vida quotidiana durant l'època talaiòtica. Una vegada acabada l'activitat els alumnes podran fer-se una foto en grup vestits de talaiòtics i es podran emportar el collaret de denes que hagin realitzat en el taller.

RecursosObservacions

Museu de Menoca
Destinataris:
Educació Infantil (Segon Cicle; P4 i P5)
Educació Primària (Cicle Inicial; 1r i 2n)
Subvenció trasllat bus 50% CIME