64. EXPRESSIÓ CORPORAL CONSCIENCIA I TRANSFORMACIÓ! 

Sessions: 1 sessió és 1taller
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

MARTA ROBLES ARBOIX  

 

Descripció
Aquest taller, utilitza com a vehicle el cos i la consciència corporal per incentivar l’experimentació artística. Una oportunitat per connectar amb el nostre cos i tot el que succeeix en el nostre moment present: aprofitar els estímuls externs i/o interns per prendre consciència i experimentar artísticament.
El moviment creatiu, l’escolta corporal i l’estimulació dels sentits són, sens dubte, el motor de fons d’aquesta sessió. Al mateix temps, que es fomenta en cada proposta, una actitud amable i de respecte cap a un mateix i els altres.


Objectius
Promoure una actitud de respecte, amabilitat i alegria cap a un mateix i els altres; i contribuir a la cohesió grupal.
• Fomentar benestar a través del moviment i l’expressió corporal.
• Impulsar l’experimentació artística a través del moviment creatiu.


Continguts
Conceptes: Consciència corporal i moviment creatiu
- Elements de creació artística
- Laboratori de creació
- Meditació guiada
- Visualitzacions guiades
- Reflexió i debat

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Reflexió i debat
Durant:
Després:

RecursosObservacions

El taller es pot realitzar dins una aula gran (on els participants disposin de molt d’espai per moure’s); al gimnàs del centre o un espai exterior que permeti disposar del material necessari i d’un sòl net (per estirar-s'hi).