63. CÀNNABIS 

Sessions: 1SESSIÓ PER GRUP
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
famílies

Responsable/s

Caterina Enrich I Pilar Jordà UNITAT CONDUCTES ADDICTIVES. UCA. psicòlogues del Servei UCA. del Departament de Benestar Social del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
El taller pretén donar informació sobre el cànnabis i les conductes de risc associades. S'informa sobre quin tipus de droga és el cànnabis, els mites i realitats del seu consum, les seves conseqüències i els beneficis de l'abstinència a l'adolescència. També pretén reflexionar sobre les estratègies per prevenir el consum i promoure alternatives saludables.

Objectius
Evitar oRetardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació sobre el cànnabis.
- Augmentar la percepció de risc del consum.
- Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i aportar estratègies per no consumir.
- Valorar els beneficis de l'abstinènciaContinguts
Conceptes: Informació sobre el cànnabis, els seus efectes i riscos per a la salut, conseqüències del consum en els adolescents i els beneficis de la seva abstinència, mites i realitats del consum, la legislació...
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Prèviament ens coordinam amb els tutors/ tutores o bé amb el responsable de contacte dels grups per concertar la data de la sessió, aclarir necessitats del grup i expectatives.
Durant: Es fa una presentació dels principals contiguts,, acompanyada de vídeos.
A l'alumnat es demana la seva col.laboració activa, tant en la participació del debat i la posada en comú per identificar hàbits i pràctiques de risc com en identificar aquells factors que són protectors per prevenir el consum problemàtic.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Tríptic Portàtil i canó projector. Audiovisual. 
Portàtil i canó projector. Audiovisual. 


Observacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.Una sessió per grup.

3r ESO
4r ESO
FPB
CFGM
CFGS
Families
S’ofereix de manera gratuïta