175. MUSEU DE MENORCA. VESTIM CALBÓ. La vestimenta tradicional menorquina als segle XVIII 

Sessions: 1
Lloc: MUSEU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
L’activitat es basa en una visita dinamitzada a les sales del segle XVIII, especialment on hi descobrirem el món on vivia el pintor Pasqual Calbó. L’objectiu és que siguin els mateixos alumnes els que vagin construint les idees principals sobre la societat de l’època i aproximar-nos a la figura del pintor.
Es tracta d’una activitat basada en la descoberta i el debat; a través de les preguntes i indicacions de la monitora, el grup va descobrint la vida de la societat menorquina de l’època de la Il·lustració. Durant l’exercici de descoberta dels retrats de la burgesia menorquina que va pintar Calbó, el treball en grup serà important
per trobar tots els elements característics de la vestimenta tradicional del segle XVIII. La part final de l’activitat, a la sala didàctica, consisteix en què els alumnes hagin de “vestir” alguns dels personatges de Calbó a través de la tècnica del collage. Es tracta de “reconstruir” la vestimenta tradicional del segle XVIII que han après durant la visita tot seleccionant colors de les fotografies de les revistes de moda actuals.


Objectius
Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó
Promocionar la iniciativa de l’Any Calbó, promoguda pel Consell Insular de Menorca, per reconèixer la valuosa obra cultural del pintor.
Contextualitzar l’obra de Calbó amb la Història de Menorca al segle XVIII
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de Menorca
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps
Adquirir tècniques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives, comunicatives, lúdiques i creatives
Fer produccions plàstiques experimentant, reconeixent i diferenciant l’expressivitat dels diferents materials i tècniques.
Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca


Continguts
Conceptes: Menorca al segle XVIII: forma de vida i organització social a la Menorca de Calbó
Llegat artístic de Pasqual Calbó
El nostre patrimoni històric i cultural
Estudi d’algunes de les obres més representatives de Pasqual Calbó
Creació d’obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat
Participació activa en situacions d’aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions