173. MUSEU DE MENORCA. Com es vestien els talaiòtics? 

Sessions: 1
Lloc: MUSEU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
En aquesta activitat utilitzarem la disfressa com a recurs didàctic per apropar-nos a la prehistòria menorquina. Els alumnes aniran descobrint i experimentant tots els processos, eines i materials que empraven els talaiòtics per fer-se la vestimenta i, a la vegada, com era el seu dia a dia.
En primer lloc, es realitzarà un taller de recreació de la vestimenta per entendre com es vivia durant la prehistòria menorquina. Amb el suport de la reproducció d’un teler i dels objectes que utilitzaven, es visualitzarà com treballaven els teixits i tots els participants podran vestir-se amb peces de tela simulant la vestimenta dels prehistòrics.
Una vegada vestits, es farà un collaret amb denes, tot recreant els que s’han trobat durant les excavacions d’alguns jaciments menorquins.
Per acabar l’activitat, els alumnes vestits de talaiòtics visitaran la sala de la prehistòria de Menorca de l’exposició permanent del Museu, on podran observar algunes de les peces que hauran descobert durant el taller (botons, punxons, collars...).


Objectius
Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca
Experimentar de manera didàctica i creativa les formes de vida dels primers habitants de Menorca a l’època talaiòtica
Identificar alguns canvis de l’entorn lligats al pas del temps i a les rutines quotidianes
Apropar el concepte de «patrimoni històric i cultural»
Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionats amb elements significatius de l’entorn.
Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, així com actituds de confiança en un mateix, a través de la iniciativa personal, la curiositat i la creativitat.
Gaudir de l’observació de peces originals a través de la visita al Museu


Continguts
Conceptes: Les activitats de la vida quotidiana
Normes que regulen la vida quotidiana
Adquisició d’hàbits d’organització, constància, atenció, esforç…
Exploració, manipulació i reconeixement d’objectes i matèries de l’entorn a través dels sentits i de les accions (Bloc 1)
Aproximació al cicle vital dels éssers vius, del naixement a la mort (Bloc 2)
Reconeixement, valoració i respecte per les manifestacions culturals de les Illes Balears (Bloc 2)
Identificació d’alguns canvis en les formes de vida i costums en relació amb el pas del temps
Utilització de diverses estratègies per extreure noves informacions: observació, manipulació, exploració, formulació d’hipòtesis… (Bloc 2)

Utilització i valoració progressiva de la llengua oral per relacionar-se, evocar i relatar fets, explorar coneixements, expressar i comunicar idees… (Bloc 1)
Actitud d’escolta activa i respecte cap els altres en diàlegs i converses col·lectives
(Bloc 1)
Observació, interès i respecte de les manifestacions culturals de les Illes Balears.
(Bloc 3 )

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions