172. MUSEU DE MENORCA. Petits arqueòlegs 

Sessions: 1
Lloc: Museu de Menorca: Sales de Prehistòria i Sala de Didàctica.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
L'activitat contsarà de dues parts, una més teòrica, amb el suport del material arquelògic del museu. Per altra banda sabran de primera más com és la feina d'un arquòleg amb una sessió pràctica que consistirà en una simulació d'una excavació on els fillets hauràn de trobar les restes a un espai acondicionat amb arena.

El grup visitarà una part concreta de la sala permanent del Museu dedicada a l’'època talaiòtica, on se’'ls hi mostren diversos objectes exposats en les vitrines, tots localitzats en jaciments mitjançant l’excavació arqueològica.

La visita a aquesta part de la sala sens dubte ajuda als i les alumnes a entendre quins tipus d’objectes es poden trobar a les excavacions, i de quins materials estan fets.


Objectius
Donar a conèixer una professió.
Conèixer la veritable cara de l’arqueologia: cerca i troballa, però no dels tresors, sinó de tot el que ens han deixat les societats del Passat.
Valorar el ric patrimoni històric i cultural relacionat amb Menorca i a les Illes Balears.
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de Menorca.
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps.
Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca.
Fomentar el treball en equip i la coordinació de les tasques a fer.


Continguts
Conceptes: L’Arqueologia
Menorca i les Balears a la Prehistòria
El nostre patrimoni històric i cultural
Creació d’obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat
Participació activa en situacions d’aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions