171. MUSEU DE MENORCA. Playstories Construint la Menorca talaoìtica 

Sessions: 1 TALLER 2 SESSIONS
Lloc: MUSEU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
La primera activitat serà una visita al museu, que serà una introducció conceptual i visual per adquirir referents per facilitar la comprensió de l'activitat que es farà després. Veurem objectes de ceràmica, os i metall que fan referència a les activitats diverses: cuina (olles, gerres, morters, molons, ganivets); elaboració tèxtil (pesos de teler, agulles, punxons); metal·lúrgia (motlles, destrals, gresols, lingots); aixovar funerari (braçalets, penjolls, collars); restes humanes d'enterraments
Després abordarem la segona part de l'activitat a la sala didàctica del Museu.
L'activitat consistirà en la construcció d'un poblat i una necròpolis a petita escala 1/40cm amb les juguetes playmòbil, partint de dos diorames texturitzats que representen dos paisatges de Menorca: Una plana amb dos turons (espais per construir el poblat) i una plana amb una cala (espai per construir la necròpolis).


Objectius
Donar a conèixer la prehistòria de Menorca, destacant el període talaiòtic.
- Fer difusió de la candidatura de patrimoni mundial de Menorca talaiòtica.
- Iniciació del coneixement científic i l'aplicació a les ciències socials.
- Identificar, valorar i respectar el patrimoni històric, cultural i artístic i assumeix les responsabilitats que suposa conservar-o i millorar-lo.
- Desenvolupar l'aprenentatge amb criteris lúdics com són els jocs, fomentant les capacitats cognitives així com l'experimentació i la manipulació.


Continguts
Conceptes: La prehistòria de Menorca: forma de vida, organització social, creences, rituals funeraris al món talaiòtic.
Identificar els monuments més emblemàtics de la cultura talaiòtica com a testimoni del nostre patrimoni històric i cultural.
Reconèixer el valor de la línia del temps, eix cronològic i concepte de segle.
Participació activa en situacions d'aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.
Desenvolupar la curiositat per conèixer les formes de vida humana en el passat i valorar la importància que tenen les restes per conèixer i estudiar la història i com a patrimoni cultural que hem de cuidar i llegar.
Respecta i assumeix el comportament que s’ha de tenir quan es visita un museu o un edifici antic.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Pensament crític desde la perspectiva històrica
Respecte pels col·lectius socials de qualsevol caire a través d'un sòlid coneixement de la Història

Durant: La primera activitat serà una visita al museu, que serà una introducció conceptual i visual per adquirir referents per facilitar la comprensió de l'activitat que es farà després.
Després: L'activitat consistirà en la construcció d'un poblat i una necròpolis a petita escala 1/40cm amb les juguetes playmòbil, partint de dos diorames texturitzats que representen dos paisatges de Menorca: Una plana amb dos turons (espais per construir el poblat) i una plana amb una cala (espai per construir la necròpolis).

RecursosObservacions

L'activitat consistirà en la construcció d'un poblat i una necròpolis a petita escala 1/40cm amb les juguetes playmòbil, partint de dos diorames texturitzats que representen dos paisatges de Menorca: Una plana amb dos turons (espais per construir el poblat) i una plana amb una cala (espai per construir la necròpolis).