167. MUSEU DE MENORCA. A mans dels corsaris. 

Sessions: 1
Lloc: Museu. Sala del segle XVIII. Sala familiar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
altres grups

Responsable/s

Damià Moll Cardona  

 

Descripció
Farem un breu recorregut per les sales del segle XVIII on ens trobarem amb els quadres dels vaixells corsaris Tártaro i Bermude. A partir de l’observació d’aquests quadres, el grup se traslladarà a la Menorca britànica.
A continuació, el grup es dirigirà a la sala familiar del Museu on cadascun dels alumnes es convertirà en un personatge que va ser protagonista de les empreses corsàries menorquines.
A través d’un joc de cartes, els alumnes descobriran com eren les empreses corsàries i quina importància van tenir per a l’economia i la societat del segle XVIII a Menorca.


Objectius
Conèixer la realitat social i econòmica de Menorca durant la dominació anglesa, a finals del segle XVIII.
Entendre les transformacions econòmiques que va suposar la situació del Port de Maó com a punt comercial al mig de la Mediterrània
Entendre i diferenciar conceptes com: pirates, corsaris, patent de cors, armadors...
Donar valor al patrimoni històric, artístic i cultural que explica la Història de Menorca.
Aprendre una part de la Història de Menorca a partir del patrimoni artístic conservat, així com fer-ho des d’una metodologia activa i lúdica.
Obtenir informació concreta i rellevant sobre fets o fenòmens prèviament delimitats, fent servir diferents fonts d’informació diverses
Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments històrics més rellevants de la història d’Espanya i de les Illes Balears
Valorar la importància dels museus com espais on s’ensenya i s’aprèn.
Comprendre i resoldre dilemes socials, associats a fets històrics en funció del costat des d’on es viu.


Continguts
Conceptes: Menorca a finals del segle XVIII i principis del XIX: forma de vida i organització social a la Menorca britànica

El nostre patrimoni històric i cultural

El corsarisme a Menorca

Patent de cors

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Dossier Opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Primària - Cicle superior
ESO - 1r i 2n
Escola d’adults