166. MUSEU DE MENORCA. Els mosaics romans 

Sessions: 1TALLER 1SESSIÓ
Lloc: Museu. Sales època romana i paleocristiana. Sala didàctica
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
EDUCACIÓ ESPECIAL
altres grups

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Visitarem la sala d’època romana per conèixer com era el dia a dia dels romans que vivien a Menorca. A través del objectes anirem descobrint l’alimentació, l’escriptura, els rituals de la mort i la indumentària d’aquesta època. Es mostrarà als alumnes com era una domus romana a través d’una maqueta, i quins objectes tenien per realitzar les feines quotidianes. A la sala del període paleocristià esfarà incidència al mosaic de la basílica de l’illa del Rei.
A continuació, els alumnes podran construir un mosaic per tal de conèixer la tècnica decorativa creada pels romans, a la vegada que s’explicarà el seu significat i origen.


Objectius
Donar a conèixer el mosaic com a mitjà d’expressió artística
Valorar el ric patrimoni històric i cultural relacionat amb l’Antiguitat a Menorca i a les Illes Balears.
Contextualitzar les obres musivàries localitzades al Museu de Menorca dins l’Antiguitat, tot relacionant-ho i vinculant-lo amb la Història general de l’illa.
Conèixer, valorar, gaudir i respectar les diferents manifestacions artístiques del patrimoni cultural de Menorca
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps.
Adquirir tècniques dels diferents llenguatges artístics per utilitzar-los amb finalitats expressives, comunicatives, lúdiques i creatives.
Fer produccions plàstiques experimentant, reconeixent i diferenciant l’expressivitat dels diferents materials i tècniques. .Mantenir una actitud activa i positiva que estimuli la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i que permeti forjar un gust propi.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca
Fomentar el treball en equip


Continguts
Conceptes: Menorca i les Balears a l’Antiguitat
El nostre patrimoni històric i cultural
Estudi històric i artístic dels mosaics localitzats a Menorca
Creació d’obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat
Participació activa en situacions d’aprenentatge col·laboratiu per intercanviar informació i opinions.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Dossier Opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Educació primària (cicle mitjà i superior)
Educació Especial
Educacio adults