160. ATLETISME DIVERTIT 

Sessions: 1 SESSIÓ 2 HORES
Lloc: POLIESPORTIU ESCOLAR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Andrés Pulido Pons.  

 

Descripció
Sessió 1 :
Part inicial
Escalfament:
Trotar dues voltes a la pista lentament, skippings, glutis i moviment articular de braços, explicació del programa de l’atletisme divertit.
Joc dels paquets: aquest joc el faig perquè és una forma divertida i ràpida de formar els grups per fer la sessió pròpiament dita que es farà mitjançant estacions.
Part principal
Estacions:
Es realitzen varies de les proves de la promoció i s’ensenya com realitzarles.
Tornada a la calma
Trotar dues voltes a la pista lentament, estiraments bàsics de cames i braços, una volta hem acabat els alumnes es seuen en cercle, precs i suggeriments per part dels alumnes per si alguna cosa no ha quedat clara i repartiment dels fulls d’inscripció.
Sessió 2 :
Escalfament
Trotar dues voltes a la pista lentament, skippings, glutis i moviment articular de braços, explicació dels controls i dies en que.

Part principal
Estacions:
Aquesta segona sessió, també es fa per estacions, a l’estació d’obstacles hi ha dos grups que competeixen entre ells, a les altres dues estacions hi ha un grup i a toc de xiulet es produeix el canvi d’estació, cada grup fa la carrera d’obstacles dues vegades.
Una volta feta la part principal fem la prova dels 10 x 10 per equips, com una competició d’acomiadament i algun joc de relleus amb tanques.
Tornada a la calma
Trotar dues voltes a la pista lentament, estiraments bàsics de cames i braços, precs i suggeriments i acomiadament per part del monitor.


Objectius
L'objectiu principal d'aquest programa és divulgar els efectes beneficiosos de l'atletisme i la pràctica esportiva per a la salut dels joves i transmetre els valors fonamentals de l'Atletisme en els àmbits educatius i de convivència.

Continguts
Conceptes: Jocs en escalfament
- Habilitats motrius bàsica i Iniciació a certes habilitats específiques de l'Atletisme: la tècnica de cursa, la batuda en el salt, la carrera perllongada a ritme, cursa amb obstacles ..
- Valoració i millora de la Condició Física: la força explosiva, velocitat de desplaçament, resistència aeròbica, flexibilitat.
- Valoració i motivació cap a la pràctica de l'Activitat Física i la seva influència en la salut.
- La competició com un mitjà i no un fi.
- El respecte als rivals i companys.
- L’Acceptació dels èxits i els fracassos

Procediments:
Actituds: Companyerisme
Rensposabilitat
Esforç i superació


Metodologia
Abans: No es necessari un treball previ. El programa de la RFEA “Jugando al atletismo” conté múltiples possibilitats per seguir practicant tant curses, com llançaments o salts desde l’enfocament ludotècnic. Se’ls proposa a les escoles continuar amb el programa si volen, amb tots el grups, especialment amb els alumnes de 3r i 4t o si disposen d’espai i material començar a introduir algunes de les proves de l’atletisme amb els de 5è i 6è.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Javelines blanes, cons, cercles, cintes de mesurar, bolles medicinals, matalàs de salt lateral, testimonis. 


Observacions

S'utilitzarà a ser possible el material esportiu del centre escolar (cons, tanques, cercles, cintes de mesurar...), per evitar trasllats innecessaris. En cas de que el centre no disposi del material, l'aportarà la delegació.
Preferiblement d'octubre a gener es quan els tècnics tenen major disponibilitat.