159. ÚS O ABÚS DE LES PANTALLES? 

Sessions: 1TALLER 1 SESSIÓ 1CLASSE
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
famílies

Responsable/s

Caterina Enrich I Pilar Jordà UNITAT CONDUCTES ADDICTIVES. UCA. psicòlogues del Servei UCA. del Departament de Benestar Social del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
Demanar un sol taller de drogodependències per grup, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.
-En el cas que es donassin demandes d'altres grups no inclosos als destinataris, es valoraria la demanda, sent important que sigui el grup-aula que tengui l'interès de treballar aquesta temàtic


Objectius
Donar informació sobre les conductes que poden generar addicció.
- Prevenir l'adquisició de conductes addictives.
- Fomentar l'ús responsable dels dispositius tecnològics.
- Prendre consciència de la pròpia vulnerabilitat.


Continguts
Conceptes: Què és una conducta addictiva?
- Diferències entre l'ús i l'abús de la tecnologia, principalment d'Internet, mòbil, videojocs...
La prevenció de l'addicció als dispositius tecnològics; practiques de risc; les estratègies per a un bon ús

Procediments: Exposició, reflexió, dinàmiques per explorar la seva percepció, coneixements i creences en relació amb l'ús dels dispositius tecnològics per part dels adolescents...
Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Esperit crític.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el tutor o tutora per concretar la data de la sessió, aclarir necessitats del grup i expectatives.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un PowerPoint.
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció, creences i per anar consolidant coneixements.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

Demanar un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.