150. "CÀNNABIS"  

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ 1 SOL·LICITUD
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
famílies

Responsable/s

Caterina Enrich I Pilar Jordà del UCA.psicòlogues del Servei UCA. del Departament de Benestar Social del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
Es tracta d'un taller entorn el cànnabis. S'informa sobre el cànnabis, els seus efectes i riscos per a la salut, quines són les motivacions i les expectatives que porten al seu consum, els mites i realitats sobre el cànnabis, els beneficis de l'abstinència...
És important que l'alumnat estigui interessat a participar-hi.


Objectius
Evitar o retardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació sobre el cànnabis.
- Augmentar la percepció de risc del consum de drogues.
- Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i valorar els beneficis de l'abstinència.


Continguts
Conceptes: Informació sobre el cànnabis, els seus efectes i riscos per a la salut, mites i realitats del consum, l'evolució a un consum problemàtic, els beneficis de l'abstinència, la legislació, el cànnabis terapèutic...

Procediments: Exposició, reflexió, dinàmiques per fomentar la participació de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció, creences i opinions amb relació al consum i per anar consolidant coneixements sobre el cànnabis.
Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres.
Esperit crític.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el tutor o tutora per concertar la data de la sessió, i aclarir necessitats del grup i expectatives.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges...
S'afavorirà la participació de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció i creences i per anar consolidant coneixements.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 CANYÓ, PANTALLA, AUDIO


Observacions

Demanar un sol taller de drogodependències per grup, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.
-En el cas que es donassin demandes d'altres grups no inclosos als destinataris, es valoraria la demanda, sent important que sigui el grup-aula que tengui l'interès de treballar aquesta temàtic