158. MOBILITAT SOSTENIBLE I SALUDABLE 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER 1 CLASSE
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO

Responsable/s

Damià Moll Cardona  

 

Descripció
El departament de Mobilitat del Consell Insular mai s’havia proposat  posar en valor i a l’abast de tothom els coneixements i informacions que ofereix uns elements  tan importants dins  la nostra societat com són: la mobilitat i la salut.
Els desplaçaments que diàriament i de forma rutinària realitzem tenen, sense cap mena de dubte, un efecte directe sobre el nostre medi ambient i, com no, sobre la nostra salut. Així, l’estudi de la nostra mobilitat - com ens moven, cap a on ens movem i quan ens movem- ens pot oferir un seguit de dades molt significatives que podem  aprofitar per fer un major i millor ús dels nostre recursos. Alhora, la mobilitat saludable  pretén mostrar quina pot ser la millor forma de desplaçar-nos invertint al mateix temps  en salut.
Prendre consciència de tot això és un dels objectius d’aquest taller i fer-ho arribar  a un grup de població que diariament disposa d’uns recorreguts molt marcats, com són els estudiants,  pot ajudar a adquirir uns hàbits saludables i ecològics.


Objectius
Fomentar el debat i la reflexió entre els estudiants per fer-los notar la importància de la mobilitat i de com  els seus actes poden afectar a la seva salut i al medi ambient.
2. Mostrar que l’hegemonia del vehicle, especialment el privat, ens priva d’uns espais que necessàriament s’han de destinar a les persones.
3. Mostrar que la mobilitat té un caràcter i uns efectes  molt més rellevants del que ens puguem pensar.
4. Fer reflexionar sobre si els nostres fills, alumnes, .. es mobilitzen seguint uns patrons establerts.
5. Introduir canvis en la mobilitat diària dels nostres estudiants.
6. Prendre consciència de la importància de la  salut com un element únic i personal que s’ha de cuidar.
7. Introduir canvis en les conductes sedentàries dels nostres alumnes i fills.
8. Donar a conèixer els abonaments i serveis de bus de la nostra illa.


Continguts
Conceptes: Conceptes: els conceptes clau que es tractaran al taller són: mobilitat, què és i per què és important gestionar aquest concepte des de diferents òptiques, la mobilitat com a element clau per al medi ambient, la mobilitat i l’activitat física, relació directe entre: una mobilitat a peu o en bici amb un bon estat de salut i reducció de la despesa sanitària.
Procediments: Procediments: realització d’enquesta inicial entre els alumnes per conèixer com es mouen i quins són els seus hàbits alimentaris i físics. Exposició d’una breu presentació (power point) i finalment, visualització d’un breu vídeo amb preguntes finals per a respondre conjuntament i valorar.
Actituds: Actituds: es valora l’actitud proactiva de l’alumnat per a la realització del taller així com també detectar la seva predisposició a adoptar nous hàbits i acceptar canvis en la seva manera de desplaçar-se.

Metodologia
Abans: Abans del taller: no és necessari realitzar cap tipus d’activitat prèvia
Durant: Durant la realització del taller: durant el taller es durà a terme una petita enquesta entre els alumnes, exposició d’una presentació i finalment el visionat d’un breu vídeo.
Després: Després: si la sessió del taller es realitza com a activitat de tutoria o com activitat complementària de la matèria d’Educació Física, es recomana fer un petit seguiment entre l’alumnat per detectar si, després del taller han anat canviant els hàbits de mobilitat dels alumnes: si venen al centre a peu o en bici, o si de forma habitual es comencen a desplaçar de manera més racional, emprant el transport públic per als desplaçaments més llargs o a peu o en bici per als desplaçaments més propers.

RecursosObservacions

El curs està pensat i orientat per a l’alumnat de 1r d’ESO.
Per al desenvolupament del taller només cal que el centre habiliti: ordinador i canó projector. Les activitats estan pensades per a ser desenvolupades dins l’aula.
El taller el realitzarà el personal del departament de Mobilitat del CIMe: directors insulars, tècnics i administratius i auxiliars administratius. Pot ser es pugui disposar, en alguns momnets de col·laboració externa.