154. ESBRINA QUI SÓC. Menorquines i menorquins que fan història 

Sessions: 1 SESSIÓ PER CLASSE
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Juga cultura (Ruth López Dolz)  

 

Descripció
Aquesta és una activitat per aprendre i descobrir sobre el patrimoni menorquí on emprem el joc com a eina de divulgació i aprenentatge.
El joc EQS, en la línea del famós joc Qui és Qui?, Hedbanz o Tabú, és una activitat didàctica i divertida que es juga per equips i de manera individual, per aprendre sobre menorquines i menorquins destacats, que han influenciat i aportat al desenvolupament de l'illa.


Objectius
OBJECTIUS DIDÀCTICS: l'activitat Esbrina Qui Sóc tracta de donar a conèixer a les menorquines i menorquins que han fet i fan història, tant dins com fora de l'illa, així com conèixer també personatges d'altres procedències que han marcat la història de Menorca. Es tracta de que els alumnes coneguin les persones destacades per els seus mèrits i aportacions al desenvolupament de l'illa, a través dels segles i disciplines. Cares, noms i fites que habitualment no surten als llibres.


OBJECTIUS DEL JOC: Hi ha diferents modalitats de joc, depenent de la modalitat del joc l'objectiu varia.

Habilitats: estratègia, esperit competitiu, imaginació, comunicació, atenció i raonament.

Valors: identificació, cooperació, participació, tolerància, respecte a la diversitat cultural i igualtat de gènere.


Continguts
Conceptes: Hi han 4 modalitats de joc.


- EQS Tabú. Per a començar a familiaritzar-se amb els personatges del joc, aquesta part consisteix en triar un dels personatges i tractar de descriure’l als altres components de l’equip sense dir les paraules prohibides.

- EQS Clàssic. Per equips, es tracta d'esbrinar per descarte, quin és el personatge triat “a cegues”.

- Esbrina Qui Falta. Aquesta modalitat de major dificultat consisteix en què, per equips, han d'omplir una targeta en blanc, amb un personatge que no estigui al joc i que han après o coneixen. Aquest nou personatge ha de ser esbrinats pels altres components de l'equip.

- EQS Referent: En aquesta última part, cada alumne i alumna ha de descriure i dibuixar una persona del seu entorn que li sigui referent

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: l'equip de Juga culturA facilitarà al centre educatiu els personatges amb els quals jugaran.

Durant: A l'activitat es duran a terme les diferents modalitats del joc, segons el nivell educatiu i de dificultat.

Després: Juga culturA repartirà als participants uns folis retallables amb els personatges, imitant el joc ¿Qui és Qui?, per a que puguin jugar entre ells en qualsevol moment i tenguin a mà alguns dels personatges destacats de Menorca.


RecursosObservacions

Hi han tres nivells de dificultat de joc diferents, adaptats a l'edat i l'objectiu curricular en cada franja d'edat.

Segons el nivell del joc, hauran més o menys personatges. Les modalitats del joc varien en funció al grau de dificultat corresponent a l'edat.

Idioma: català.

FILOSOFIA de Juga culturA:

- Tractem d'emprar materials duradors, per això és important que les i els alumnes els tractin amb cura en tot moment.
- Els materials per a dur a terme l'activitat s'han fet, en la mesura que ens ha sigut possible, amb materials reciclats i reciclables.
- En les activitats de Juga culturA hi ha tolerància cero al bullying i a qualsevol tipus de discriminació per qualsevol motiu (diversitat cultural, religió, gènere o identitat).
- Tractem de fer les activitats adaptades per a que els alumnes amb mobilitat reduïda perquè puguin participar al màxim possible en el joc.
- Un dels valors fonamental de Juga culturA és tractar amb respecte l'entorn i el patrimoni, per açò en tot moment es farà un ús responsable de l'espai.
-Els professorat/educadors poden participar activament en el joc.


RECOMANACIONS
Vindre amb energia, ben esmorzats de casa.
Vindre amb actitud i amb ganes de divertir-nos aprenent.