157. REYNOLDS VISITA GUIADA 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 1.30
Lloc: Fundació Reynolds (C/ Isabel II, 15-17. Maó)12 alumnes
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Enriqueta Sobrino González REYNOLDSresponsable del taller, coordinació i visites 

 

Descripció
Visita guiada durant la qual els estudiants realitzaran un recorregut per la col·lecció i les sales principals de l'edifici restaurat, rebent diverses explicacions del seu contingut.


Objectius
Donar a conèixer la Fundació Reynolds i la seva beca anual als joves artistes plàstics i músics de Menorca.
- Explicar i valorar la història de l'edifici.
- Visitar la col·lecció de pintures, escultures i altres objectes de la Fundació que en la seva major part són d'artistes joves des de 1960 fins avui.


Continguts
Conceptes: Suggerim als professors introduir als estudiants en l'art contemporani; explicar el funcionament d'una Fundació; fomentar el respecte i coneixement del patrimoni cultural i artístic sigui públic o privat.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Explicar i valorar la història de l'edifici.
- Visitar la col·lecció de pintures, escultures i altres objectes de la Fundació que en la seva major part són d'artistes joves des de 1960 fins avui.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Grup màxim de 12 estudiants acompanyats d'un professor/professora per sessió.

Es prega puntualitat i bon comportament.
Alumnes de batxillerat artístic.


BATX.