41. ELS PRIMERS AUXILIS EN EMERGÈNCIES MÈDIQUES 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts. Total 1 hora
Lloc: Aula del centre educatiu per a CFGM i CFGS
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
famílies
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

DAVID LLOPIS JAY i JORDI MIER ALIAGA Professionals qualificats de l'àmbit sanitari d'emergències. Tel. 666447010 /// 660908498Professionals del 061 Servei 061

Copatrocinat pel Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de Menorca i per la Fundació Serveis Sociosanitaris Generals 

Descripció
Taller teoricopràctic en el qual coneixerem el sistema d'emergències mèdiques de Menorca, com s'activa, quina informació cal donar, la importància de la primera persona que intervé com a esglaó de la cadena de supervivència, com reconèixer una emergència vital i quina és la forma correcta d'actuar en aquestes situacions. Es practiquen tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar i habilitats en primers auxilis que tant joves com adults podem aplicar i que poden significar mantenir la persona afectada viva fins que arribi el dispositiu d'urgències.
Tècnics del 061.
JORDI MIER ALIAGA 666447010 /// jordimier@gmail.com
DAVID LLOPIS JAY 660908498 /// d.llopis@me.com


Objectius
Conèixer els serveis d'emergències de Menorca i la seva activació.
- Conèixer de primera mà la importància de la CADENA DE SUPERVIVÈNCIA.
- Saber realitzar una ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de manera segura, oportuna i eficaç, tant a una persona adulta com a un infant.
- Saber com ajudar algú que s'asfixia.
- En cas d'emergència en el Camí de Cavalls saber com actuar i quin és el funcionament del servei de rescat i emergències.


Continguts
Conceptes: Sistema d'emergències a l'illa de Menorca.
Cadena de supervivència.
Les eines més importants per salvar una vida: mans (compressions), cap (apertura de la via aèrea) i boca (ventilacions).
Tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica, RCP, en adults i infants.
Asfíxia en adults i infants.

Procediments: Com s'activa el sistema d'emergències.
Simulació d'ennuegament / asfíxia.
Explicació dinàmica sobre el cor i les vies respiratòries (sistema respiratori i circulatori, siguem LAMPISTES DE LA VIDA).
Posició de recuperació o lateral de seguretat.
Maniobra de Hemlich.
Trucar per demanar ajuda (la informació tècnica).

Actituds: Seguretat respecte al comportament apropiat en cas d'emergència.

Metodologia
Abans:
Durant: Introducció i presentació del curs (5 minuts de debat per conèixer el perfil de coneixement de la matèria per part de l'alumnat).
La persona responsable del taller guia l'aprenentatge combinant la teoria amb la pràctica, amb el suport de material audiovisual especialitzat i maniquís d'ús professional.

Després: Avaluació del taller.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Maniquí de ressucitació de suport vital bàsic
 Reproductor de DVD, auriculars, projector i pantalla


Observacions

Si és possible, les sessions s'organitzaran de manera que es puguin fer dos tallers al centre el mateix matí (un a continuació de l'altre).
El taller pel professorat poden demanar-ho al MEC-CEPS.
ELS PROFESSORS HAN d' AVALUAR EL TALLER-AVALUAT PEL CENTRE.