78. BIODIVERSITAT TERRESTRE DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA (AULA) 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
El taller consisteix en una xerrada al aula amb el suport d'un power point per donar a coneixer una visió general de les espècies que hi ha a l’'illa i compredre perqué a Menorca és possible observar espècies molt especials i úniques al mon (endemismes) i que per tant requereixen una protecció especial.
Per realitzar el taller tambè es faran servir mostres de plomes, ossos i altres rastres que ens ajudaran a reconèixer algunes espècies.


Objectius
Apropar i descobrir la diversitat d'espècies terrestres que podem trobar, principalment de vertebrats de la Reserva de Biosfera de Menorca.
- Conèixer els motius pels quals a Menorca trobem una biodiversitat tan singular i entendre els conceptes de biodiversitat i espècies endèmiques.
- Aprendre a classificar els principals grups de vertebrats.


Continguts
Conceptes: Biodiversitat
- Classificació dels essers vius.
- Espècies amenaçades i endemismes
- Gestió i protecció d'especies

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Percepció, responsabilitat, compromís, respecte, sensibilitat.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Al finalitzar l’'acctivitat es repartirà una unitat didàctica, per continuar treballant a classe amb el professorat del centre.
3er, 4rt, 5è i 6è de Primària.
D'octubre a abril
Màxim 20 tallers.
El responsable de realitzar el taller es Xavi Mendez
En el cas que es superin el número màxim de sol·licituds, els centres ecoambientals tindran preferència a l'hora de ser escollits per a realitzar l'activitat.