86. L'ALIMENTACIÓ QUE POT SALVAR EL PLANETA (ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE) 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
 
FPB
CFGM
CFGM
 
 
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
 
ARTISTIC BATXILLERAT
 

Responsable/s

NOEMÍ GARCIA GARCIA  

 

Descripció
Es tracta d'un taller interactiu en què s'exposen les principals idees que es desitgen desenvolupar i es convida a la participació dels participants, per discutir i arribar entre totes a establir les bases de l'alimentació sana i sostenible. Es tracta d'oferir eines que capacitin les persones a realitzar eleccions lliures i coherents amb les bases de l'alimentació saludable i sostenible.

L'activitat es desenvolupa amb l'exposició de productes habituals en el nostre dia a dia (sans i menys sans, sostenibles i menys sostenibles), amb l'objectiu de convidar a fer una clasificació dels mateixos, segons els criteris de cadascú, però basada en l'autocrítica.

La tècnica que desenvolupa d'acció adaptarà les converses i la seva direcció segons les edats de les persones participants, amb l'objectiu de deixar quatre idees clares sobre la temàtica i poder aprofundir una mica més en els conceptes si els grups (el seu nivell educatiu i la seva predisposició) conviden a fer-ho.

Les intervencion acaben amb el repartiment d'una peça de fruita local, produïda segons criteris agroecològics, adquirida directament de la finca on es produeix, sense embolcalls innecessaris. Aquesta acció permet lligar i resumir tots els conceptes que es treballaran en la sessió.


Objectius
Contribuir a la reflexió crítica sobre l'actual model alimentari
· Oferir eines i estratègies que permetin un consum més conscient i sostenible, més respectuós i just amb les persones, l'entorn i el medi ambient.
· Emfatitzar la importància de l'aposta pel producte fresc, de temporada i de proximitat, la compra local i directa i el mercat a granel, a l'hora de seguir uns hàbits alimentaris saludable i sostenibles.


Continguts
Conceptes: Aliments habituals en l'actual patró dietètic i detecció dels principals impactes (ètics, socials, mediambientals, culturals) que se'n deriven.
· Comparativa entre un producte industrialitzat i un producte artesanal: d'on ve, qui l'ha produït, com s'ha produït, on es ven i com l'adquirm?
· Les bases de l'alimentació sostenible i la seva relació amb la salut de les persones, de l'entorn i del planeta.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No és imprescindible que es prepari prèviament la sessió, però el taller es pot enllaçar perfectament amb qualsevol tema pedagògic de l'aula relacionat amb l'alimentació.
· Igualment, en principi, no hi ha previstes sessions de continuació, però si convé se'n poden proposar.

Durant:
Després: Salut, Sostenibilitat
· Responsabilitat; Respecte per les persones que produeixen aliments
· Alimentació conscient, coherència,


RecursosObservacions

Dintre de les instal·lacions educatives (aula, sala, pati...); no cal desplaçament.
El taller es pot adaptar a qualsevol nivell educatiu.

El taller el desenvoluparà Noemí Garcia.