83. EL CICLE URBA DE L'AIGUA A MENORCA 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: INSTAL·LACIÓ
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
L'activitat consisteix en una visita guiada a una o vàries instal·lacions relacionades amb el cicle urbà de l'aigua a Menorca.
Les instal·lacions que es podran visitar són:
- Instal·lacions de tractament d'aigua per a consum.
IDAM Ciutadella: dessalinitzadora d'aigua marina mitjançant òsmosi inversa (OI)
ETAP Malbúger, Maó: planta desnitrificadora mitjançant procés biològic
ETAP Trepucó, Es Castell: planta desnitrificadora mitjançant electrodiàlisi reversible (EDR)
- Instal·lacions de tractament d'aigües residuals. (EDARs)
- Instal·lacions de regeneració i reutilització d'aigües residuals.

Es farà un recorregut guiat per les instal·lacions escollides. Es faran diverses aturades durant la visita coincidint amb les fases més importants del procés i la maquinaria principal de la instal·lació amb l'objectiu que l'alumnat conegui el seu funcionament, alguns processos de potabilització (dessalinitzadora i desnitrificadora), els principals problemes de contaminació de l'aigua de Menorca, la composició de les aigües residuals (en el cas de depuradores), els processos de tractament de les aigües residuals i les possibilitats de reutilització.

El contingut i la metodologia de l'activitat s'adaptarà al nivell educatiu i a la instal·lació visitada.


Objectius
Contextualitzar l'aigua a l'entorn de Menorca i els usos que se'n fa.
• Conscienciar del valor de l'aigua -econòmic i ambiental- i de l’obligació de retornar-la al medi en un estat adequat. La nova cultura de l'aigua.
• Conèixer les etapes i processos que formen el cicle integral de l'aigua i valorar la importància que té en les nostres vides.
• Entendre el funcionament de les instal·lacions de tractament de l'aigua per al consum humà per a la seva potabilització.
• Entendre el funcionament de les instal·lacions de tractament de les aigües residuals per al seu retorn al medi o la seva regeneració i reutilització.
• Prendre consciència de l’'aigua com a recurs vital en la nostra vida i de la problemàtica que presenta tant a escala insular com global.


Continguts
Conceptes: Cicle de l'aigua, aqüífers, contaminació, clorurs, nitrats, potabilització, dessalinització, desnitrificació, aigües residuals, depuració, regeneració, aigües regenerades, reutilització.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es important que el professorat abans hagi contextualitzat la visita a les instal·lacions dins del cicle de l'aigua.

Per preparar l’activitat o treballar-la posteriorment es pot utilitzar la unitat didàctica d'aigua editada per l’Agència Reserva de Biosfera i que es pot descarregar de la seva pagina web http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/5065doc2.pdf

Posteriorment a l'activitat es repartirà aquesta unitat didàctica per a cada alumne.

Es facilitarà material didàctic per treballar posteriorment dins l'aula.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Consultar visites combinades en funció de la proximitat per optimitzar desplaçaments.
Instal·lacions ressenyades a la descripció de l'activitat.
5è i 6è de Primària.
1è, 2n, 3r i 4t d’ESO
1er, 2n Batx