82. DESCOBREIX LA GEOLOGIA DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 2 HORES
Lloc: La activitat es desenvolupa al Centre de Geologia de Menorca (Ferreries),
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
La activitat es desenvolupa al Centre de Geologia de Menorca (Ferreries), un centre que neix amb l’'objectiu d’'impulsar i promoure la geologia de Menorca en forma d’exposició permanent. Al Centre es donarà a conèixer i es posarà en valor un conjunt d’elements geològics fins ara desconeguts per gran part de la societat, fomentant l’'educació ambiental. Les característiques geològiques de Menorca tenen un interès prou important per fomentar-ne el coneixement i la protecció.

El taller es desenvolupa a partir de dues activitats principals i sempre adaptades al nivell d’'estudis:

1) Recorregut guiat per l’'exposició del Centre de Geologia, incidint en el coneixement de les roques que es troben a Menorca i les seves característiques essencials. Es prendrà especial atenció a d’'introduir el concepte del temps geològic, en donar a conèixer les roques de l’'illa incidint en el seu procés de formació, en el contingut fossilífer i en els seus usos. Es fomentarà la participació de l’'alumnat.
2) Proposta d’'exercicis en torn a les explicacions del recorregut guiat que mostri l’'assoliment dels continguts exposats. Es plantegen exercicis en diversos formats dividits en diversos grups que atenen als diferents grups de roques i paisatges de l’'illa. Es pretén que els exercicis plantejats permetin aclarir i reforçar els conceptes que s’'han transmès al llarg de la visita guiada i a la vegada mantenir el interès de l’'alumnat durant tota l’'explicació per tal d’'afavorir el seu aprenentatge. Per a educació primària inclou un taller pràctic de roques, minerals i fòssils i per a secundària d’'arenes.


Objectius
Entendre com la geologia condiciona el paisatge de Menorca.
• Descobrir l’evolució geològica de Menorca a partir dels processos que han format les seves roques.
• Valorar la riquesa del patrimoni geològic de Menorca i la seva geodiversitat


Continguts
Conceptes: Els colors com a elements naturals
• Textures i formes de les roques
• La erosió i les roques com a elements de configuració de paisatges
• Fòssils, eines per a conèixer el passat
• Els minerals com components de les roques de Menorca
• Els elements i la fragilitat de les platges
• Els usos de les roques a Menorca

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Recorregut guiat per l’'exposició del Centre de Geologia, incidint en el coneixement de les roques que es troben a Menorca i les seves característiques essencials. Es prendrà especial atenció a d’'introduir el concepte del temps geològic, en donar a conèixer les roques de l’'illa incidint en el seu procés de formació, en el contingut fossilífer i en els seus usos. Es fomentarà la participació de l’'alumnat.
2) Proposta d’'exercicis en torn a les explicacions del recorregut guiat que mostri l’'assoliment dels continguts exposats. Es plantegen exercicis en diversos formats dividits en diversos grups que atenen als diferents grups de roques i paisatges de l’'illa. Es pretén que els exercicis plantejats permetin aclarir i reforçar els conceptes que s’'han transmès al llarg de la visita guiada i a la vegada mantenir el interès de l’'alumnat durant tota l’'explicació per tal d’'afavorir el seu aprenentatge. Per a educació primària inclou un taller pràctic de roques, minerals i fòssils i per a secundària d’'arenes.


Durant:
Després: Es donarà una unitat didàctica per a cada infant per treballar després de l'activitat.

RecursosObservacions

La activitat es desenvolupa al Centre de Geologia de Menorca (Ferreries), un centre que neix amb l’'objectiu d’'impulsar i promoure la geologia de Menorca en forma d’exposició permanent. Al Centre es donarà a conèixer i es posarà en valor un conjunt d’elements geològics fins ara desconeguts per gran part de la societat, fomentant l’'educació ambiental. Les característiques geològiques de Menorca tenen un interès prou important per fomentar-ne el coneixement i la protecció.

El taller es desenvolupa a partir de dues activitats principals i sempre adaptades al nivell d’'estudis:

1) Recorregut guiat per l’'exposició del Centre de Geologia, incidint en el coneixement de les roques que es troben a Menorca i les seves característiques essencials. Es prendrà especial atenció a d’'introduir el concepte del temps geològic, en donar a conèixer les roques de l’'illa incidint en el seu procés de formació, en el contingut fossilífer i en els seus usos. Es fomentarà la participació de l’'alumnat.
2) Proposta d’'exercicis en torn a les explicacions del recorregut guiat que mostri l’'assoliment dels continguts exposats. Es plantegen exercicis en diversos formats dividits en diversos grups que atenen als diferents grups de roques i paisatges de l’'illa. Es pretén que els exercicis plantejats permetin aclarir i reforçar els conceptes que s’'han transmès al llarg de la visita guiada i a la vegada mantenir el interès de l’'alumnat durant tota l’'explicació per tal d’'afavorir el seu aprenentatge. Per a educació primària inclou un taller pràctic de roques, minerals i fòssils i per a secundària d’'arenes.

Centre de Geologia de Menorca (c/ Mallorca, 2 Ferreries)
3er, 4rt, 5è i 6è de Primària.
1è, 2n, 3r i 4t d’ESO
1er, 2n BatxEl responsable de realitzar el taller serà el tècnic del centre de geologia.

En cas d’'estar interessats en realitzar l’'activitat s’'enviarà per correu electrònic la guia per al professorat, on s’'especifica els valors geològics de Menorca per una banda i els objectius i funcionament de l’'activitat per l’'altra, incidint especialment en la finalitat d’'aprenentatge de cada part. Aquesta guia inclou també una bibliografia bàsica sobre la didàctica i divulgació de la geologia de l'illa.