81. El FASCINANT MÓN DELS POL·LINITZADORS 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
L'activitat formativa consta de dues parts. La primera teòrica per a explicar els continguts a dalt esmentats. Es farà de la forma més dinàmica possible i interactuant amb els estudiants mitjançant la realització de preguntes i posant exemples locals. La segona part serà pràctica en la qual els estudiants tindran l'oportunitat d'observar exemplars i/o dissenys d'insectes pol·linitzadors. En el cas d'haver-hi flors al jardí de l'escola es podrà sortir per a observar com els insectes pol·linitzen les flors. Si no és possible, o el temps no acompanya es mostraran imatges d'insectes pol·linitzant.

Objectius
(1) Donar a conèixer els principals grups d'insectes pol·linitzadors i el seu paper en la reproducció de les plantes.
(2) Informar de les principals amenaces a les quals estan exposats a causa de diverses activitats humanes
(3) Proporcionar idees sobre què pots fer tu en família o en grups escolars per a protegir els insectes pol·linitzadors.


Continguts
Conceptes: Objetiu 1
1.1. Què és la pol·linització i per què és important?
1.2. Flores i pol·linitzadors: una relació de benefici mutu.
1.3. Principals grups d'insectes pol·linitzadors: himenòpters, dípters i coleòpters. Exemples dels pol·linitzadors més comuns de Menorca.

Objetiu 2
2.1. Els insectes pol·linitzadors estan en perill, per què?
2.2. Principals amenaces: fragmentació d'hàbitats, canvis en l'ús de la terra, els productes químics agrícoles, les espècies exòtiques invasores, les col·lisions en carreteres, el canvi climàtic, entre altres.

Objectiu 3
3.1. Aprèn a apreciar als insectes pol·linitzadors i parla-li d'ells als teus familiars i amics.
3.2. Demana més zones de jardí i menys gespa.
3.3. Planta al teu jardí i en el de l'escola plantes locals i diverses en grandària, color i forma.
3.4. Proporciona als pol·linitzadors aigua i allotjament: hotel d'insectes pol·linitzadors

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: En el cas d'haver-hi flors al jardí de l'escola es podrà sortir per a observar com els insectes pol·linitzen les flors. Si no és possible, o el temps no acompanya es mostraran imatges d'insectes pol·linitzant.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Durant el mes d'octubre 2021.
No serà necessària una preparació prèvia per part del centre educatiu. Es preveu l'elaboració d'una unitat didàctica sobre els pol·linitzadors que serà distribuïda al professorat perquè puguin continuar treballant amb l'alumnat una vegada acabada la sessió formativa.
Nomès una sessió de màxim una hora.