77. CONEGUEM LES PLATGES DE MENORCA 

Sessions: 1 SESSIÓ 3HORES 1CLASSE
Lloc: PLATJA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
L'activitat es pot desenvolupar o bé a les platja del Pilar (termini municipal de Ferreries), a Binibeca (termini municipal de Sant Lluis) o a la platja de Son Bou (Alaior) on per grups i a través de diferents exercicis s'analitzaran els tipus de residus que ens podem trobar en aquestes platges de la nostra illa, quina problemàtica presenten i quant de temps tarden a degradar-se.
A la vegada, aprofitarem l'entorn per conèixer els processos formadors de l'arena de les platges i el paper de la posidònia.
Per finalitzar coneixerem el funcionament del servei de la neteja de platges a Menorca, la seva metodologia de treball, tant mecànica com manual, segons la tipologia de la platja i l'època de l'any.


Objectius
Conèixer el medi a partir de l’entorn més proper.
• Reconèixer els sistemes platja-duna com a espais complexos i fràgils
• Descobrir mitjançant mètodes indirectes: petjades, rastres, etc els animals de la platja i la mar
• Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural.
Identificar quines accions humanes poden malmetre als
• Aprendre a respectar i estimar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: Dinàmica de la platja: relació entre la platja i la mar.
- Fauna marina i costanera.
- Formació de la sorra.
- Amenaces sobre el medi marí: contaminació marina, fondeig embarcacions, mala gestió residus, i efectes sobre les platges de Menorca.

Procediments:
Actituds: Sensibilitat, solidaritat, col·laboració, respecte, percepció, compromís, responsabilitat, indepèndencia.

Metodologia
Abans: Durant l’activitat es repartirà un dossier d’exercicis, però podrà ser ampliat o completat a l’escola, per part del professorat del centre.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

És necessari transport escolar fins a l'aparcament de la platja escollida.
En el cas que se superi el número màxim de sol·licituds, els centres ecoambientals tindran preferència a l'hora de ser escollits per realitzar l'activitat.