73. ELS TRESORS DE LA PLATJA 

Sessions: 1 SESSIÓ 3HORES
Lloc: PLATJA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
L'activitat es pot desenvolupar a una de les platges de Menorca a escollir: Binibeca (termini municipal de Sant Lluis), Son Bou (termini municipal d'Alaior) o La Vall (termini municipal de Ciutadella) on mitjançant una dinamica-joc els infants coneixeran alguns dels animals que apareixen en el conte "una mar de tresors"

Objectius
Conèixer alguns animals que viuen a la mar de Menorca
• Valorar l'entorn marí i ser respectuós amb els elements naturals.
• Descobrir els diferents hàbitats de la mar de Menorca.
• Descobrir algunes de les amenaces que pateix la mar i els seus habitants.
• Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural.
• Aprendre a respectar i estimar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: Animals marins que viuen a Menorca.
• Els hàbitats dels animals marins.
• Principals amenaces de la mar i la importància de la seva conservació.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Sensibilitat, solidaritat, amabilitat, col·laboració, respecte, responsabilitat, gratitut, empatia
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Abans d'aquesta activitat, on els infants surten a una platja, es farà un contacontes a l'aula per introduir els conceptes que treballarem després.