72. CONTACONTES: UNA MAR DE TRESORS 

Sessions: 1 SESSIÓ 1TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
Mitjançant un titeller es narrarà una història per donar a conèixer els animals que viuen als diferents habitats de la mar de Menorca.
Els protagonistes, un corb marí i un llimac de la mar, descobreixen que tot dos duen una anella i a traves de les seves aventures volen descobrir si aquestes anelles formen part d’un tresor amagat per la qual cosa donaran una volta a l’illa descobrint els diferents animals que viuen als diferents habitats de la mar de Menorca i les seves amenaces.


Objectius
Conèixer alguns animals que viuen a la mar de Menorca
• Valorar l’entorn marí i ser respectuós amb els elements naturals.
• Descobrir els diferents hàbitats de la mar de Menorca.
• Descobrir algunes de les amenaces que pateix la mar i els seus habitants.
• Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural.
• Aprendre a respectar i estimar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: Animals marins que viuen a Menorca.
• Els hàbitats dels animals marins.
• Principals amenaces de la mar i la importància de la seva conservació.

Procediments: Durant el desenvolupament de l'activitat s'explicaran els conceptes bàsics, però sí que es recomana que els alumnes hagin tractat els animals que viuen a Menorca.
Al finalitzar l'activitat es repartirà el conte: "Una mar de tresors" per cada un dels i de les alumnes, que després podrà ser treballat o ampliat a l'escola, per part del professorat del centre.

Actituds:

Metodologia
Abans: Hi ha la possibilitat de completar aquesta activitat amb una sortida a la platja. En aquest cas hauríeu de sol·licitar l'activitat: "Els tresors de la platja"

En cas que es superi el nombre màxim de sol·licituds, els centres ecoambientals tindran preferència a l'hora de ser escollits per realitzar l'activitat.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Hi ha la possibilitat de completar aquesta activitat amb una sortida a la platja. En aquest cas hauríeu de sol·licitar l'activitat: "Els tresors de la platja"
En cas que es superi el nombre màxim de sol·licituds, els centres ecoambientals tindran preferència a l'hora de ser escollits per realitzar l'activitat.