14. TOTS IGUALS, TOTS DIFERENTS. FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA 

Sessions: 1 SESSIÓ 1TALLER
Lloc: CENTRE CARLOS MIR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

CENTRE CARLOS MIR FUNDACIÓCentre Polivalent Carlos Mir, Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca FUNDACIÓ

 

Descripció
El taller té dues activitats principals:
1. Visita a l'escola/institut per a parlar sobre la discapacitat i el món que ens envolta.
2. Visita al Centre Carlos Mir per tal de compartir espais, activitats i tasques amb les persones usuàries del centre.


Objectius
Defensa de les persones amb discapacitat per tal que puguin assolir la seva inclusió social, laboral i familiar. Amb aquest taller pretenem establir una eina pedagògica per a aproximar als/les alumnes, futures persones adultes que conviuran i conviuen en un món divers, al concepte de la diversitat funconal des d'una perspectiva

Continguts
Conceptes: Concepte de diversitat funcional i tipus de discapacitats.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: SESSIÓ A L'AULA (VISITA A L'ESCOLA PER PART D'UNA EDUCADORA).
Mitjançant el diàleg, exemples i activitats pràctiques, treballarem temes tan rellevants com la discapacitat, l’'amistat, els sentiments, la inclusió, la diversitat i la igualtat entre les persones.


Durant: VISITA AL CARLOS MIR PER PART DELS/LES ALUMNES.
La visita es realitza una vegada l'educadora hagi anat a l'escola per tal d'introduir el concepte sobre la discapacitat.
L'objectiu fonamental d'aquesta activitat és la interacció entre els/les alumnes i les persones usuàries del centre. Per tant, proposem activitats per tal d’'establir un espai natural en el que alumnes i persones usuàries tinguin una feina i objectius comuns. Així, la interacció entre ells i elles sorgeix de forma espontània i els/les alumnes poden assolir una idea i imatge molt més real del que és i què implica tenir discapacitat

Després:

RecursosObservacions

SESSIÓ A L'AULA: 1 hora.
VISITA AL CENTRE CARLOS MIR: 2 hores.
Els/les destinataris/es de l'acció educativa seran alumnes d'educació primària i secundària. Adaptarem la xerrada i la visita al curs correponent.
Les sessions es poden fer al llarg de tot el curs però haurien de ser repartides de forma continua per a no concentrar-se en pocs mesos.
Podem assumir un nombre màxim de 15 tallers.