66. UNA SEGONA VIDA A MILÀ 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: DEIXADERIA MILÀ
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

Eva Yáñez, consorci RESIDUS biòloga del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca CIM Consorci de Residus Urbans

 

Descripció
Visita a l'Àrea de Gestió de Milà, on es farà:

a) Xerrada per donar a conèixer la línea de recorregut dels diferents residus des de quan surten de casa, entren a l'Àrea de Gestió de Milà, es sotmeten a diferents processos de valorització i aquella part no valoritzable, s'elimina en l'abocador.

b) Es farà una ruta guiada per l'Àrea de Gestió de Milà que inclou visita a la Planta de Valorització per veure in situ els diferents processos. Es visitaran: el forn incinerador, la planta de tractament mecànic, la planta de tractament biològic, els túnels de compostatge, el mirador de Milà II des d'on es podrà veure l'abocador en explotació i la planta de tractament de lixiviats

c) Se'ls ensenyarà als alumnes quin és el resultat d'una bona separació en origen de la fracció orgànica en les nostres llars: Compost de qualitat

d) Explicació a l'aula ambiental de:
- Mapa aeri de l'Àrea de Gestió de Milà. Ubicació de cada procés
- Explicació de l'entorn natural on es situa l'Àrea de Gestió de Milà
- Explicació dels diferents tractaments de la Planta de Valorització
- Durabilitat dels diferents residus en el medi
Objectius
Sensibilització mediambiental envers l'impacte dels diferents residus al llarg del temps
2. Donar a entendre la importància de reduir, reciclar i separar en origen des de les nostres llars
3. La gestió dels residus en un entorn protegit, mesures de control i implicacions


Continguts
Conceptes: Conceptes:
- Residu
- Reducció, reutilització i Reciclatge
- Valorització
- Eliminació
- Tractament
- Planta lixiviats
- Abocador
- Planta tractament mecànic i biològic
- Biofiltre
- Forn incinerador
- Centre de combustió
- Compostatge
- Zona protegida
- Reserva Biosfera


Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es recomana que l'alumnat hagi tractat el concepte de reducció, reutilització i reciclatge, separació en orígen i valorització del residus. També és important conèixer que aquells residus que no es poden valoritzar, s'han d'eliminar mitjançant incineració o abocament controlat.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Visita a l'Àrea de Gestió de Milà, on es farà:

a) Xerrada per donar a conèixer la línea de recorregut dels diferents residus des de quan surten de casa, entren a l'Àrea de Gestió de Milà, es sotmeten a diferents processos de valorització i aquella part no valoritzable, s'elimina en l'abocador.

b) Es farà una ruta guiada per l'Àrea de Gestió de Milà que inclou visita a la Planta de Valorització per veure in situ els diferents processos. Es visitaran: el forn incinerador, la planta de tractament mecànic, la planta de tractament biològic, els túnels de compostatge, el mirador de Milà II des d'on es podrà veure l'abocador en explotació i la planta de tractament de lixiviats

c) Se'ls ensenyarà als alumnes quin és el resultat d'una bona separació en origen de la fracció orgànica en les nostres llars: Compost de qualitat

d) Explicació a l'aula ambiental de:
- Mapa aeri de l'Àrea de Gestió de Milà. Ubicació de cada procés
- Explicació de l'entorn natural on es situa l'Àrea de Gestió de Milà
- Explicació dels diferents tractaments de la Planta de Valorització
- Durabilitat dels diferents residus en el mediResponsabilitat, Compromís, Sensibilitat, Voluntat, Col·laboració.