65. VISITA LA DEIXALLERIA DEL TEU MUNICIPI 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: DEIXADERIA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

MARGA GASCÓN Consorci residus urbans

 

Descripció
L'activitat consiteix en fer una visita guiada a la deixalleria municipal on el responsable del taller explicarà a l'alumnat:
- estructura de la deixalleria
- quin servei ofereix la deixalleria
- qui pot anar a la deixalleria
- quins son els residus admesos i quins no
- com s'enmagatzemen els residus
- com es gestiona cada tipus de residu

També, s'explicarà perquè és important separar en origen i dur a la deixalleria certs residus que es poden recuperar o reciclar fàcilment.


Objectius
Sensibilitzar el joven perquè actuï de manera crítica i responsable en la gestió dels residus que generen a les seves llars
- Mostrar l'alternativa mediambiental que suposa l'ús de les deixalleries municipals
- Conèixer on és la deixalleria al teu municipi i els horaris d'obertura (poden visitar qualssevol deixalleria de Menorca)
- Conèixer aquestes instal·lacions, com funcionen i quina és la seva funció
- Conèixer quins residus pots dur a la deixalleria i quins no


Continguts
Conceptes: Introducció dels conceptes:
- Deixalleria
- Residu
- Tipus de residus: No perillosos, perillosos, RCD's, RAEE's, voluminosos, poda...
- Reduir, reciclar i recuperar
- Emmagatzematge
- Classificació
- Valorització
- Eliminació
- Tractament
- Abocador
- CompostatgeProcediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: L'activitat consiteix en fer una visita guiada a la deixalleria municipal on el responsable del taller explicarà a l'alumnat:
- estructura de la deixalleria
- quin servei ofereix la deixalleria
- qui pot anar a la deixalleria
- quins son els residus admesos i quins no
- com s'enmagatzemen els residus
- com es gestiona cada tipus de residu.
Durant l'activitat es repartirà unes fitxes que després es podrà treballar o ampliar a l'escola per part del professorat del centre.
Es farà un seguiment dels alumnes que participen en l'aplicació ReViu

Durant: També, s'explicarà perquè és important separar en origen i dur a la deixalleria certs residus que es poden recuperar o reciclar fàcilment.

En la visita, a més a més, es donarà a conèixer el programa ReVIU, iniciativa destinada a fomentar l'intercanvi d’objectes entre ciutadans de forma gratïta, mitjançant la plataforma web www.reviumenorca.es, i reduir d’aquesta manera els residus generats a l’illa.
S'explicarà com funciona i s'animarà als alumnes a entrar en la web i a participar de l'intercanvi d'objectes que no facin servir i obtenir a canvi altres que els interessin.

Després:

RecursosObservacions

L'activitat consiteix en fer una visita guiada a la deixalleria municipal on el responsable del taller explicarà a l'alumnat:
- estructura de la deixalleria
- quin servei ofereix la deixalleria
- qui pot anar a la deixalleria
- quins son els residus admesos i quins no
- com s'enmagatzemen els residus
- com es gestiona cada tipus de residu

També, s'explicarà perquè és important separar en origen i dur a la deixalleria certs residus que es poden recuperar o reciclar fàcilment.

En la visita, a més a més, es donarà a conèixer el programa ReVIU, iniciativa destinada a fomentar l'intercanvi d’objectes entre ciutadans de forma gratïta, mitjançant la plataforma web www.reviumenorca.es, i reduir d’aquesta manera els residus generats a l’illa.
S'explicarà com funciona i s'animarà als alumnes a entrar en la web i a participar de l'intercanvi d'objectes que no facin servir i obtenir a canvi altres que els interessin.
Durant l'activitat es repartirà unes fitxes que després es podrà treballar o ampliar a l'escola per part del professorat del centre.
Es farà un seguiment dels alumnes que participen en l'aplicació ReViu

margagascon@gmail.com
Margarita Gascón Boix
971354172