122. CIRC SOCIAL- EQUILIBRIS - AGROYOGA... 

Sessions: 2 SESSIÓNES PER 1TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

ACIRKAOS-CIRCO SOCIAL  

 

Descripció
Equilibris, búsqueda de la postura corporal, sentir l'equilibri amb objectes en el nostre cos. Consciència corporal.
Dinàmiques: Treballs en grup i individuals.


Objectius
La idea es anar construint l'aprenentatge cognitiu dels malabars a través de la pràctica experencial.
Fomenta el treball en equip, el contacte físic, treball de resistència, coordinació, flexibilitat i escolta.


Continguts
Conceptes:
Equilibris
Acroyoga
Malabars
Clown
Trapezi.

Procediments:
Superar pors.
Estimular la confiança en els altres.
Afavorir una actitud de superació personal.
Ajudar al desenvolupament físic i psicòlogic a entendre instruccions.

Actituds:
Treball en equip.
Atenció.
Concentració.


Metodologia
Abans: Explorar el joc i el gaudir compartint com a eina per millorar la motivació de l'alumnat i la cohesió del grup classe.
Durant: Fomenta el treball en equip. El contacte físic. Atenció i centració. Coneixement del cos. Treball de resistència, flexibilitat i escolta.
Després: Superar pors. Estimular la confiança. Afavorir una actitud de superació personal.

RecursosObservacions

Necessitat de 4 punts d'anclatge per posar corda fluida i colxonetes.
ACIRKAOS
Tel. 648 445826 /// 699 605220
acirkaos@gmail.com