153. TALAIÒTICS I MYOTRAGUS. El joc de rol de la Menorca Talaiòtica 

Sessions: 1 SESSIÓ 1TALLER 1CLASSE
Lloc: Poblat talaiòtic per determinar amb el centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Juga culturA (Ruth López Dolz)  

 

Descripció
Aquesta és una activitat per aprendre i descobrir sobre el patrimoni menorquí on emprem el joc com a eina de divulgació i aprenentatge.

Talaiòtics i Myotragus és un joc de rol immersiu contextualitzat en època talaiòtica i es juga dins d'un poblat talaiòtic

STORYTELLING

És l'any 500 a.n.e. i ens trobem en el poblat (per determinar, possiblement el més proper al centre educatiu). Des de fa uns dies estan ocorrent fets mai vistos abans. En un últim esforç de supervivència, els Myotragus han adquirit la capacitat de transformar-se en humans gràcies a l'ajuda de la sacerdotessa del poblat. Saben que, de nit, enverinant els talaiòtics, amb un dels bolets més tòxics de l'illa, tenen possibilitat de sobreviure i evitar així la seva extinció. Però, no serà tan fàcil per als Myotragus. Els Talaiòtics cada dia es reuneixen en assemblea per debatre i desemmascarar d'un en un els pobladors sospitosos de ser Myotragus..

Aconseguiran els Myotragus enverinar a tots els talaiòtics?, o els talaiòtics descobriran els Miotragus abans?Objectius
OBJECTIUS DIDÀCTICS: Conèixer la cultura talaiòtica, els diferents períodes prehistòrics, l'evolució dels elements constructius, com vivíem, s'organitzaven i es relacionaven els menorquins i menorquines a la prehistòria. El paper de cada persona i la seva aportació al poblat, les jerarquies socials, com s'organitzaven es relacionaven, i com es defensaven dels posibles perills de l'exterior.

OBJECTIUS DEL JOC: Supervivència o extinció dels Myotragus. Els Myotragus han d'aconseguir evitar
la seva extinció enverinant els talaiòtics, abans que els talaiòtics desemmascarin els Myotragus que viuen entre ells.

Habilitats: estratègia, esperit competitiu, imaginació, comunicació i consens.

Valors: identificació, cooperació, participació, tolerància, respecte.


Continguts
Conceptes: L'activitat es divideix en dues parts

PART 1: Introducció a la prehistòria. Descobrint els personatges.

En primer lloc es fa una introducció a la prehistòria, l'evolució dels períodes fins a arribar a l'època on es contextualitza el joc (període posttalaiòtic). A continuació es fa un recorregut pel poblat, introduint la història del joc, al temps que s'expliquen els diferents elements arquitectònics, la vida i costums de l'època. En aquest recorregut s'en van descobrint els personatges que formaran part del joc.

Una vegada despertat l'imaginari de l'alumnat, fent el recorregut pel poblat i la presentació dels personatges, comença el joc.


PART 2: El joc de rol

La segona part de l'activitat és el joc de rol. Es juga amb tots els alumnes en cercle, asseguts al terra. Totes i tots els participants adapten el rol assignat per la carta que li ha sigut donada aleatòriament.
La partida es desenvolupa alternant fases de nit amb la fase de dia i l'assemblea, així repetidament fins que un dels dos bàndols guanyi la partida.


Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Juga culturA facilitarà al centre bibliografia i materials per a preparar l'activitat.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Es tracta d'una activitat que combina hipòtesis científiques amb la imaginació i fantasia. En tot moment es farà saber a l'alumnat quina part es realitat i quina ficció, emprant elements visuals.

Hi ha tres nivells de dificultat de joc diferents, adaptats a l'edat i l'objectiu curricular en cada franja d'edat.

Segons el nivell del joc, hi haurà més o menys personatges, i de menor a major dificultat.

Idioma: català.


FILOSOFIA de Juga culturA:

- Tractem d'emprar materials duradors, per això és important que les i els alumnes els tractin amb cura en tot moment.
- Els materials per a dur a terme l'activitat s'han fet, en la mesura que ens ha sigut possible, amb materials reciclats i reciclables.
- En les activitats de Juga culturA hi ha tolerància cero al bullying i a qualsevol tipus de discriminació per qualsevol motiu (diversitat cultural, religió, gènere o identitat).
- Tractem de fer les activitats adaptades per a que els alumnes amb mobilitat reduïda perquè puguin participar al màxim possible en el joc.
- Un dels valors fonamental de Juga culturA és tractar amb respecte l'entorn i el patrimoni, per açò en tot moment es farà un ús responsable de l'espai.
-Els professorat/educadors poden participar activament en el joc.


RECOMANACIONS
Vindre amb energia, ben esmorzats de casa.
Vindre amb actitud i amb ganes de divertir-nos aprenent.