93. VISITA AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE MENORCA-BINISSUÈS. 

Sessions: 1TALLER 1SESSIÓ PER CURS
Lloc: BINISSUÈS
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS

Responsable/s

Miquel Carreras, president de la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·lecció Carreras Torrent 

 

Descripció
Visita les diverses col·leccions de ciències Naturals del Museu.
Visita l'exposició permanent d'antiguitats i peces etnològiques de la vida rural menorquina.
Visita al casat senyorial i les cases de pagès de Binissuès de finals del S.XVIII


Objectius
Posar en valor Menorca com a Reserva de la Biosfera, donant a conéixer la gran riquesa natural, cultural, científica, didàctica i el patrimoni etnològic del museu.

Continguts
Conceptes: Actualment estan exposats al museu més de 10.000 exemplars distribuits en diferents seccions:
-Zoologia: Unes 300 espècies d'aus, mamífers, rèptils, peixos i amfibis de Menorca. Uns 6.500 exemplars d'artròpodes ( insectes, aràcnids, miriàpedes i crustacis de Menorca i de tot el Món.)
- Malacologia: uns 1000 exemplars d'escopinyes i caragols de Menorca i altres parts del Món.
- Geologia: uns 500 minerals, fòssils i roques de Menorca i altres parts del Món.
- Micologia: uns 1500 bolets d'unes 350 espècies de Menorca fetes a mà amb fang.
- Audiovisual: uns 1000 documentals de temes de natura.
- Botànica: 86 fotografies de 50 x 40 cm i 300 que es van sortint a una televisió. Titulat Plantes de Menorca.

Procediments:
Actituds: Promocionar accions i activitats dirigides als estudis científics, la sensibilització, educació ambiental, a la divulgació, protecció i conservació del medi natural i del medi ambient i qualsevol altre actuació relacionada

Metodologia
Abans: Visita les diverses col·leccions de ciències Naturals del Museu.
Visita l'exposició permanent d'antiguitats i peces etnològiques de la vida rural menorquina.
Visita al casat senyorial i les cases de pagès de Binissuès de finals del S.XVIII

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Promocionar accions i activitats dirigides als estudis científics, la sensibilització, educació ambiental, a la divulgació, protecció i conservació del medi natural i del medi ambient i qualsevol altre actuació relacionada.
Per fer la visita guiada al museu, no és necessària una preparació prèvia per part del centre educatiu. Però cada centre podrà fer les activitats que cregui oportunes a l'alumnat tant abans com després de fer la visita guiada.
el Taller es durà a terme al Museu de Ciències Naturals de Menorca. Finca de Binissuès. Carretera Maó-Ciutadella Km 31,6 Camí dels al.locs. Ferreries.
la durada del taller és aproximadament d'una hora. En cas que el centre educatiu disposi de més temps i ho demani, la durada del taller s'adaptarà al temps disponible.
Grups aula que treballin en un projecte o tema relacionat amb la Naturalesa o pertanyin a estudis relacionats amb el turisme.
P3, P4,P5 d'Educació Infantil
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària
1r, 2n, 3r, 4t d'ESO
El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.
Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.