89. ECOSISTEMES AQUÀTICS I TERRESTRES DE LA FINCA D'ALFORÍ DE DALT 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: CALA PILAR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
L'activitat consisteix en un recorregut dins del lloc d'Alforí de Dalt. Durant aquest recorregut passarem per diferents ecosistemes: alzinars, pinars, sistemes dunars i torrents.
Es pretén que els participants aprenguin el paper i les característiques de cada un d'aquests ecosistemes així com les seves principals amenaces.
Descobrirem quins són els serveis i els beneficis que els boscos han donat a Menorca al llarg de la història i quins ens donen actualment.
Introduirem el concepte de canvi climàtic i estudiarem quins efectes pot tenir sobre els nostres ecosistemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis.


Objectius
Conèixer les característiques principals del bosc, sistemes dunars i torrents i les seves principals amenaces.
• Descobrir la flora, fauna i patrimoni etnològic del lloc.
• Contextualitzar l'aigua a la natura a Menorca.
• Descobrir les activitats humanes relacionades amb el camp i el bosc.
• Fomentar el coneixement i observació de l'entorn i per tant, la seva valoració i preservació.Continguts
Conceptes: Ecosistemes, torrents, erosió, canvi climàtic, biodiversitat, conques hidrogràfiques, cicle de l'aigua.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: L'activitat consisteix en un recorregut dins del lloc d'Alforí de Dalt.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Lloc de trobada: aparcament públic de Cala Pilar
Lloc de l’activitat: itinerari dins el bosc.