25. L'ARTESANIA A L'ESCOLA 4T,5È,6È 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

CENTRE ARTESANIA DE MENORCA ES MERCADAL.coordinador del Centre Artesanal de Menorca.ES MERCADAL

 

Descripció
L’'activitat d’'aula adreçada als cursos de quart, cinquè i sisè de primària consisteix en una proposta de descoberta, on els alumnes hauran de recollir la informació necessària per omplir unes fitxes sobre els oficis artesans. Per poder recollir aquesta informació els alumnes disposaran d'una caixa didàctica que conté:
• Fotos de les mans dels artesans treballant (fuster, sabater, paredador, ceramista, joier, arader).
• Una mostra de diferents tipus de matèria primera (fusta, pell, pedra, ceràmica i algun tipus de metall...).
• Una mostra d’eines (punxó, espàtula, barrina, martelleta, ginyola, aixol, llima...). Cada eina estarà etiquetada amb el seu nom.
• Una fitxa per omplir de cada un dels oficis (que es podrà fotocopiar).

La dinàmica de l'activitat consisteix en què els alumnes hauran d'omplir una fitxa de cada un dels oficis artesanals a partir de la manipulació de les eines i de la matèria primera, així com de la reflexió i investigació


Objectius
Apropar el concepte d'artesania i els oficis artesanals a les escoles.
- Aprendre les matèries primeres, les eines i els productes que elaboren els artesans.
- Reconèixer la vàlua de l'activitat artesana pel que fa a la seva singularitat, creativitat, tradició, innovació, relació amb l'entorn, dedicació, esforç...
- Reconèixer els canvis socials i culturals que han fet evolucionar els oficis artesanals fins a l'actualitat.
- Fomentar l'interès pel patrimoni artesanal de Menorca.


Continguts
Conceptes: Es treballa l'artesania a Menorca parlant dels oficis artesans d'abans i d'ara. Es dónen a conèixer diferents tipologies de matèries primeres i el seu procés de transformació en productes elaborats. S'estudien les activitats econòmiques i els sectors productius i es dona rellevancia als oficis i manifestacions artístiques més significatives que formen part del patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans de fer l'activitat es recomana al professorat que faci un treball previ d'introducció al concepte d'artesania i sobre el sector econòmic que representa. A partir de la diferenciació entre els diferents sectors econòmics (primari, secundari i terciari), el professorat pot explicar les característiques de l'artesania i dels oficis artesans. S'entén que l'artesania és l'activitat econòmica que produeix productes únics i singulars a través de tècniques manuals que donen forma a una matèria primera amb un conjunt d'eines específiques.
A partir d'aquesta definició es poden presentar diferents oficis que els alumnes poden reconèixer fàcilment, com per exemple: botiguer, policia, mestra, formatger, escultor, conductor d'autobús, fuster, metge... i, tenint en compte la definició d'fici artesà, els alumnes poden debatre sobre quins oficis són artesanals i quins no.Durant: Es pot destacar el valor de l'artesania pel fet que les tècniques artesanals no es poden mecanitzar, a més, són oficis relacionats estretament amb l'entorn, la sostenibilitat, el producte de proximitat...
El rol de la mestra no ha de ser tant el de donar informació sinó el de moderar la conversa que s'estableixi arran de les respostes dels alumnes.
Es pot complementar l'activitat amb una visita al web del Centre Artesanal de Menorca on hi ha un recull dels oficis artesans presents a Menorca: http://www.artesaniademenorca.com/

Després: Finalment, la mestra pot proposar una darrera reflexió sobre el valor afegit dels productes artesans. Pot posar en valor la qualitat, la sensibilitat i la relació directa entre l'entorn i el producte que fa que cada objecte sigui únic. La tradició, la tècnica, l'adaptació als canvis, el respecte per la matèria primera... són alguns dels aspectes que fan dels oficis artesans un sector primordial de la societat i cultura menorquina.

RecursosObservacions

L'activitat té especial interès en quatre branques educatives:
Ciències socials.
Dins l'aula de l'escola.