24. L'ARTESANIA A L'ESCOLA (1r, 2n i 3r) 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària

Responsable/s

CENTRE ARTESANIA DE MENORCA ES MERCADAL.coordinador del Centre Artesanal de Menorca.ES MERCADAL

 

Descripció
L'activitat d'aula consisteix en una dinàmica que pretén donar a conèixer els oficis artesans a través d'una proposta lúdica que combina la lectura d'un conte i la realització de diferents jocs i exercicis d'enginy.

Els centres rebran un exemplar del conte que va editar el Consell Insular titulat "El tresor dels Ofici” , així com un dossier amb activitats lúdiques a realitzar paral·lelament a la lectura del conte. La proposta és que els alumnes vagin realitzant les activitats incloses al dossier a mesura que la mestra va llegint el conte. Els alumnes hauran de resoldre una sèrie d'interrogants sobre els oficis de Menorca a través de la lectura del conte i de la resolució dels exercicis del dossier.

La dinàmica de l'activitat serà la següent: La mestra llegirà en veu alta el conte, però la narració s'anirà interrompent amb alguns interrogants que els alumnes hauran de resoldre. Aquests interrogants estaran relacionats amb aspectes vinculats amb l'artesania com la matèria primera, les eines, les característiques dels productes... Per resoldre aquests interrogants, els alumnes disposaran d'un dossier d'exercicis. Per cada pregunta a respondre hi haurà un joc d'enginy a resoldre. Per exemple: Per continuar amb la narració del conte es necessita saber quines eines utilitza un fuster. Per solucionar-ho, els alumnes hauran de fer una sopa de lletres amb alguns noms d'eines, però n'hi haurà una que no està a la sopa i que és l'única eina que no utilitza el fuster. Una vegada resolt l'interrogant, la mestra continua amb el conte fins a la següent pausa. La mestra disposarà d'un exemplar del conte amb les pauses senyalitzades. El dossier d'exercicis estarà format tant pels jocs que han de resoldre els alumnes (sopes de lletres, laberints, dibuix per punts, jeroglífics...), així com també algunes fotografies dels oficis que apareixen al conte. D'aquesta manera, una vegada finalitzada l'activitat, cada alumne disposarà d'un quadern informatiu i lúdic sobre l'artesania.


Objectius
Apropar el concepte d'artesania i els oficis artesanals a les escoles.
- Aprendre les matèries primeres, les eines i els productes que elaboren els artesans.
- Reconèixer la vàlua de l'activitat artesana pel que fa a la seva singularitat, creativitat, tradició, innovació, relació amb l'entorn, dedicació, esforç...
- Reconèixer els canvis socials i culturals que han fet evolucionar els oficis artesanals fins a l'actualitat.
- Fomentar l'interès pel patrimoni artesanal de Menorca.


Continguts
Conceptes: Es treballa l'artesania a Menorca parlant dels oficis artesans d'abans i d'ara. Es dónen a conèixer diferents tipologies de matèries primeres i el seu procés de transformació en productes elaborats.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es treballa l'artesania a Menorca parlant dels oficis artesans d'abans i d'ara. Es dónen a conèixer diferents tipologies de matèries primeres i el seu procés de transformació en productes elaborats.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

L'activitat té especial interès en tres branques educatives:
Ciències socials.
Abans de fer l'activitat es recomana al professorat que faci un treball previ d'introducció al concepte d'artesania i sobre el sector econòmic que representa. A partir de la diferenciació entre els diferents sectors econòmics (primari, secundari i terciari), el professorat pot explicar les característiques de l'artesania.
Primer, segon i tercer curs de primària.
El Centre Artesanal de Menorca entregarà a aquelles escoles interessades un sobre amb el següent contingut:
- Conte "El tresor dels oficis".
- Un quadern de jocs.
- Unitat didàctica de l'activitat.
(el quadern de joc i la unitat didàctica també es poden enviar en format pdf).