95. XALAM I APRENEM AMB EL BÀDMINTON 

Sessions: 2 SESSIONS PER 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

CLUB BADMINTON MAO (FERNANDO FLORIT)Taller 95Xalam i aprenem amb el bàdminton

 

Descripció
Introducció a l'esport de bàdminton, explicació del seu origen. Primer contacte amb la raqueta i plomes tocant alguns aspectes tècnics bàsics.

Objectius
Donar a conèixer al màxim de centres educatius l'esport de bàdminton.

Continguts
Conceptes: Introducció a l'esport de bàdminton, explicació del seu origen. Primer contacte amb la raqueta i plomes tocant
alguns aspectes tècnics bàsics.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No seria necessària una preparació prèvia. La continuació serà oferir als escolars la possibil.litat de seguir
practicant bàdminton als diferents clubs de l'illa donant tot tipus d'informació i facilitats.

Durant: El taller es desenvoluparà dins una sala polivalent o poliesportiu. Si es dona el cas, i no es pugués fer a cap de les dues anteriors, es podría fer al pati de l'escola.

Després:

RecursosObservacions

Es podrà dur a terme durant tot el curs escolar.
Es podria dur a terme al pati de l'escola.