143. CONTACONTES- "ESTELA, CRIDA MOLT FORT!" 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Fundación RANA  

 

Descripció
S'utilitza el conte, amb un llenguatge adaptat a l'edat de el grup a qui es dirigeix, ja que és una eina lúdica molt útil per introduir el tema de l'abús sexual amb els més petits i permet fer una reflexió.
A la primera part de l'activitat es treballa a partir de l'escenificació de l'conte Estela crida molt fort! de Bel Olid i editat per RANA. Durant aquesta primera part s'intenta que els nens i nenes interactuïn i participin comentant el que veuen i escolten de manera que es mantingui l'atenció i comprenguin el missatge.
A la segona part de l'activitat s'obre un diàleg on els menors reflexionen i adquireixen eines clau per protegir-se i poder identificar una situació d'abús de manera que aprenen a dir no, a demanar ajuda, a tenir cura el seu propi cos ia confiar en els altres . En algunes ocasions, amb els més petits, es realitza un dibuix sobre el conte.


Objectius
Conèixer els drets de la infància i adolescència i el dret al seu propi cos.
-Reconèixer conductes i situacions de risc.
-Saber distingir entre secrets bons i dolents.
-Aprendre a demanar ajuda i identificar persones de confiança.
-Aprendre a comunicar el que els hi agrada i el que no els agrada


Continguts
Conceptes: Amb la finalitat de respectar el ritme d’aprenentatge de cada infant i adequar la informació a cada etapa evolutiva, després de parlar sobre la història de n’Estela, ens centrem en aspectes concrets a cada cicle:
1º Cicle (1º i 2º de Primària): Es parla del cos, de la privacitat d’aquest i de com nosaltres, responsables del nostre cos i de totes les funcions que duem a terme per cuidar-lo (Menjar sa, dormir les hores adients, beure aigua, fer exercici…). En aquest cicle, l’activitat es centra en profunditat en el propi dret a dir NO davant circumstàncies desagradables.
2º Cicle (3º i 4º de Primària): En aquest cicle, pensem que és de gran importància parlar sobre el sentit d’estimar, aprendre a estimar, saber estimar bé i estimar de veritat, i aprendre a diferenciar entre secrets bons, aquelles que es poden guardar i els dolents, aquells on alguna persona surt danyada i s’han de contar.
3º Cicle (5º i 6º de Primària): En el tercer cicle, es prioritza la necessitat de parlar sobre la culpabilitat de la víctima dins una circumstància d’abús i traslladar aquesta problemàtica dins un altre entorn: Internet.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: La història de n’Estela, escrita per Isabel Olid i il·lustrada per Martina Vanda és un material que ens aporta un espai on els petits entenguin què és l’abús sexual, aprenguin a demanar ajuda i ha identificar persones de confiança, com aprenentatges bàsics de l’activitat.
A més a més i en relació amb aquests aspectes es posen damunt la taula molts altres temes, relacionats amb el reconeixement de conductes i situacions de risc, la distinció entre secrets bons i dolents i el sentit del respecte cap al nostre cos i el cos dels altres.
Per tal de poder respectar el nivell de coneixement i de comprensió dels receptors es van adaptant tots els aprenentatges a la seva etapa evolutiva, aconseguint que tots els nivells s’enriqueixin d’idees bàsiques d’autoprotecció.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Es coordinaran els tallers als diferents centres per organitzar el desplaçaments a l'illa.
Fundación RANA
971724795
info@fundacionrana.org
A Menorca Núria Florit. CIM.